Neljapäev, 21. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584858

MÄNNIRAHU MÕTTEMAJA

EKSPERTIDE TÄIENDKOOLITUS 4. SEPTEMBRIL 2014 KELL 11.00 – 15.00

Ekspertide täiendkoolitus

4. septembril 2014 kell 11.00 – 15.00

Männirahu Mõttemajas, Nõva kandis, Keibu külas

Täiendkoolituse eesmärk:

Läbi praktiliste ülesannete õppida läbi pilootprogrammi, kuidas kohelda paremini kuriteo ohvreid.

Taust:

Korralik väljaõpe on kuriteost mõjutatud inimestega töötamisel üks olulisemaid nõudmisi. On oht, et ohvreid traumatiseeritakse õigussüsteemi poolt uuesti. Üks suurimaid õigussüsteemi kvaliteedi- ning tõhususnäitajaid on see, kui hästi kohtleme kuriteoohvreid.

EL direktiivi 25. Artikkel määrab ohvritega töötamise minimaalsed standardid kõigis liikmesriikides, et garanteerida professionaalide üldine ning ka spetsiaalne väljaõpe ohvritega erapooletul, austaval ning professionaalsel moel käitumiseks.

Projekt: EU Training Project - Skilling EU Criminal Justice Professionals for Positive

Ohvritele suunatud väljundid:

Šotimaa Ohvriabi on saanud Euroopa Nõukogult rahastuse, et viia läbi 2 aastat kestev projekt, mille tulemuseks on politsei-, prokuratuuri- ning kohtute töötajate väljaõppeks kasutatav standardpakett, mis oleks kasutatav kõigis Euroopa riikides, et ülalmainitud spetsialiste ohvrite vajadustele tundlikult lähenema õpetada ning garanteerida, et ohvreid koheldakse õigesti igas kriminaalõigussüsteemi osas. Projekti partnerriikideks on Eesti ja Portugali Ohvriabi.

Ekspertide pilootprogramm:

Treeningprogramm on kokku pandud kolme riigi praktikaid arvestades ja valmis programm lisatakse loodavale kodulehele ja seda saavad edaspidi kasutada kõik valdkonna spetsialistid. Üheks eeliseks programmis osalemiseks on detsembris 2013 „ekspertide töötoast“ osa võtmine koos teiste kriminaalõiguse professionaalidega.

See pilootprogramm toob kokku eksperdid politseist, prokuratuurist, kohtust, akadeemiast ning indiviidid, kellel on olulisi teadmisi ohvrite vajadustest.

Kohtade arv piiratud, registreeruda palun: keili.kollamaa.rander@gmail.com (tel. 56720008).                       Keili Kollamaa Rander (Kuriteohvrite Toetamise Ühing juhatuse liige)