Laupäev, 24. veebruar 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 552905

MEIST
CURRICULUM VITAE

| Avo Üprus | Jaanus Kangur | Keili Kollamaa Rander | Remet Rander | Eva Üprus | Pekka Viirre |

| üles |
Avo Üprus

Sünniaeg ja -koht
10.01.1954 Tartu

Perekonnaseis
Abielus, kaks poega ja kaks tütart

Haridus
Queensi Ülikool, Kingston, Canada, restoratiivne õigus, 2007-2008
Lääne-Inglismaa Ülikool, kriminaalpreventsioon (lõpetamata)
EELK Usuteaduse Instituut, teoloogia, 1999
Moskva Kunstide Kaugõppeülikool, lavastamine, 1988
Viljandi Kultuurharidustöö Kool 1973–1974

Töökohad
EV Siseministeerium, ministri nõunik 2007 -
X Riigikogu 2003– 2007
EELK Tallinna Peeteli koguduse õpetaja 1996–
EELK kriminaaltöö juhataja 1991–
Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskuse juhataja 1989–2003

Osavõtt esinduskogudest
X Riigikogu, 2003 - 2007
Eesti Kongress 1990–1992

Kuuluvus muudesse ühendustesse
Kuriteoohvrite Toetamise Ühing Ohvriabi (Victim Support Estonia)
Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühendus (Prison Fellowship Estonia)
Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus (Center of Pastoral Care, Bethel)

Eesti Teatriliit
Eesti Kirjanike Liit
Maarjamaa Konvent

Autasud
Valgetähe V klassi teenetemärk 2001
Jumalaema Altari orden
Läti Siseministeeriumi Vanglate Ameti II astme teenetemärk
UNICEF’i teenetemärk

Keelteoskus
Vene, soome ja inglise keel

Avaldatud teosed
Näidend „Akvaarumihaid” (Tallinn, 2003). Proosa: „Koopainimesed” (Tallinn, 1990), „Õigus halastusele” (Tallinn, 2000).
Luulekogud: „Hälin ja aeg” (Tallinn, 1990), „Aja raamat” (Tallinn, 1988), „Müütide Varjust” (Tallinn, 1995); näidendid, instseneeringud, filmistsenaariumid, jutud, novellid

Ajakirjandustegevus
Rohkesti artikleid, retsensioone ja arvamuslugusid Eesti ajakirjanduses

| üles |
KEILI KOLLAMAA RANDER

Olen tegutsemisjulge, energiline ja aus inimene. Kõrge empaatiavõimega ja heatahtlik, kes oma tööd tõsiselt võtab. Suurt rõõmu valmistab inimestega vahetu suhtlemine ja teiste aitamine.

2004 aastal lõpetasin Audentese Ülikooli psühholoogia eriala. Sellest perioodist sai alguse minu elus sügavam tee mõistmaks inimeseks olemise mitmetahulisust, samuti soov arendada eneseteadlikkust ning elada hetkes.
2005 aasta algusest tegutsen erapsühholoogina. Lisaks töötan ühes põhikoolis koolipsühholoogina ja karjäärinõustajana. Erilise väljakutsena olen võtnud oma elus töötamist vanglas.
Lõputöö kirjutasin teemal: Kinnipeetavate psüühiliste omaduste võrdlus kuriteo tüübi alusel.
2007 aasta sügisest jätkasin õpinguid Akadeemias Nord psühholoogia magistrantuuris.
Magistritöö teema oli: Kinnipeetavate empaatilisuse uuring vahendamisprotsessis. Magistrantuuri lõpetasin 2009 aasta kevadel.

Täiendanud olen end pidevalt ja teen seda jätkuvalt:
2005 Paarinõustamise koolitus (V. Elmet, M. Pork- Professionaalse Psühholoogia Erakool )
2005 Konverents- Ebapopulaarne ja tõrjutud laps (Sensus- Praktilise Psühholoogia Erakool)
2005 Lahenduskeskne lühiteraapia kursus (M. Saari- Avatud Hariduse Liit)
2006 Eneseabistrateegiad kriisi ja trauma korral (A. Dyregrov- Bergeni Kriisipsühholoogia Keskus)
2006 Hüpnoteraapia kursus (J. Biechonski- SACH International)
2006 Karjäärinõustaja koolitus- Unistused versus Tegelikkus (Karjäärikeskus)
2006 Koolitus- BET testi läbiviimine (Tartu Karjääri- ja nõustamiskeskus)
2006 Konverents- Agressiivne laps: probleemkäitumine, põhjused ja sekkumine (Sensus- Praktilise Psühholoogia Erakool)
2007 Koolitus- Catelli testi läbiviimine (Eesti Koolipsühholoogide Ühing)
2007 Seminar- Tüdrukute elu tulevikuvaates (MTÜ Ellu)
2007 Koolitus-Seksuaalkurjategijate rehabilitatsiooniprogrammi koolitus (J. Kruit, A. Rijk- Holland)
2007 Konverents- Suhtlemispsühholoogia- teemadel, millest ei räägita! (Tallinna Konverentsid)
2008 Seminar Daniel Van Ness- Taastavast Õigusest (Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut)
2009 Koolitus- Autoagressiooni ravi (Tervise Arengu Intituut)
2009 Ohvriabi Foorum- Kuidas kaitsta end küberkuritegevuse eest (Ohvriabi)

Esimene kokkupuude Kriminaalpreventsiooni Instituudiga oli 2007 kevadel, kui tegin Avo Üprusele ettepaneku töötada välja programm eluaegset vangistust kandvatele kinnipeetavatele. Sealt alates oleme ellu viinud ning hakkama saanud pika ja töömahuka projektiga.

Olen koolitanud hulga tugiisikuid, kes töötavad vanglast vabanenutega. Koolitustegevusega seoses on loodud 2011 aastal BKI juurde Koolituskeskus Kreedo, mille direktor ma olen. Koolitanud olen paljusid, teemad on olnud viimase viie aasta jooksul: „Laste agressiivsuse kujunemine ja selle tagajärjed“, „Kuidas kasvab lapsest kurjategija?“ ja „Kuidas aidata käitumisraskustega last?“.

Lisaks koolitamisele olen välja töötanud kolm sotsiaalseid oskusi parandavat suhtlemisprogrammi. Esimese „Bumerang“ 6-9 klassi õpilastele, siis koos Ada Kiipusega tema magistritöö käigus, aastal 2009. Peale seda veel kaks: „Teine Tee“, mis on suunatud 3-5 klasside õpilastele ja „Ohvriempaatia“, mis on 6-9 klassi õpilastele suunatud ja just neile, kes ise on olnud koolis kiusaja rollis. Programmide eesmärgiks on koolivägivalla vähendamine. Programmide koolitustel on osalenud väga paljud koolide töötajad üle Eesti. Kuna koolitustel tehakse läbi kõik see, mida noor hakkab koolis programmi vältel tegema, siis on koolitusel olnud väga põnevad ja kogemusterohked. Tagasiside on alati olnud väga positiivne.

Olen korraldanud mitmeid konverentse ja kirjutanud ning juhtinud rahvusvahelisi projekte.

Alates 2012 aasta lõpust olen tegevjuht Lapsehoius „Inglitiib“ Harkujärvel, Harkujärve kirikus.

Minu nimel välja antud trükised:

„Graying prisoners“ 2012;

„Empaatiauuringud vanglas“ 2013;

„Abimaterjal lapsehoiuteenuse käivitamiseks“ 2014;

„Teatmik: kuidas aidata käitumisraskustega last?“ 2014.

Olen õnnelikus abielus ja kahe toreda poja ema.| üles |
REMET RANDER

Täpne, kohusetundlik, aktiivse ellusuhtumisega, hea pingetaluvusega.

Kiire, taiplik, edasipüüdlik, meeskonda hindav.

Haridus:

2012 lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli halduskorralduse eriala

2006 lõpetanud Sisekaitseakadeemia vanglaametniku 1 a õppe

2005 lõpetanud Pärnumaa Kutsehariduskeskuse üldehituse eriala

2002 lõpetanud Risti Põhikooli

Töökogemus:

2010 - … Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut juhiabi, koolitusjuht

2009-2011 OÜ Meeskond turvatöötaja

2005-2007 Murru Vangla vanglaametnik

Täiendkoolitused:

Ploiesti Vangla (Rumeenia)
Teema:             Lifelong Learning Programme, 2013. a, 12-13.03.2013

Ohvriabi (Šotimaa)
Teema:             Ohvriabi teenuse parendamise projekt: SecJus, 2013.a. 12-14.02.2013

MTÜ Inimõiguste arendus ja jälgimine (Leedu)
Teema:             Lifelong Learning Programme, 2012. a, 02-05.07.2012

Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut (Eesti)
Teema:             Laste agressiivsuse kujunemine ja selle tagajärjed, 2010. a, 8 tundi

Avaliku Teenistuse Arendus- Ja Koolituskeskus (Eesti)
Teema:             Vangistusõigus, 2007. a, 8 tundi

Sisekaitseakadeemia Päästekolledži Päästekool (Eesti)
Teema:             Tuletõrjealane baaskursus vanglaametnikele, 2007. a, 8 tundi

Knauf & Partner (Eesti)
Teema:             Ehituslikud kuivsegud, keemia ja viimistlusmaterjalide praktiline koolituskursus, 2004. a, 21.05.2004| üles |
EVA ÜPRUS

Hariduskäik:

2014-...      Tartu Ülikool; psühholoogia MA (omandamisel)
2010-2014 Tartu Ülikool; psühholoogia BA
2007-2011 Tallinna Ülikool; kultuuriteadus BA
2006-2007 Tartu Ülikool; sotsioloogia, sotsiaaltöö, sotsiaalpoliitika
2003-2006 Gustav Adolfi Gümnaasium
1994-2003 Nõmme Erakool
 
Teenistuskäik:
 
Asutus: Tartu Koidu Keskus
Amet: psühholoog
Aeg: juuli 2014-...
Töökohustused: asenduskodu töötajate ja kasvandike psühholoogiline nõustamine, kasvandike suunamine vaba aja sisustamisel
 
Asutus: Eesti Kirikute Nõukogu
Amet: tugiisikuteeenuse koordinaator Tartumaal
Aeg: veebruar-oktoober 2014
Töökohustused: tugiisikute töö koordineerimine, suhtlemine vanglate ning teiste partneritega, infopäevade läbiviimine vanglas ning teenuse tutvustamine partnerorganisatsioonidele, motivatsiooniürituste, hindamiste ning supervisioonide korraldamine tugiisikutele.
 
Asutus: Tartu Maarja Tugikeskus
Amet: kasvataja, tugiisik
Aeg: september 2013-...
Töökohustused: raske ja sügava intellektipuudega tugikodukasvandike juhendamine nende igapäevategevustes.
 
Asutus: Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut
Amet: tugiisik vanglast vabanenule
Aeg: mai 2012-....
Töökohustused: vanglast vabanenu toetamine resotsialiseerimisel (psühhloogiline toetus/hingehoid, elukohaotsingute suunamine, suhtete korraldamine ametiasutustega, tööotsingute juhendamine- CV koostamine, andmebaaside kasutamine, ettevalmistused töövestlusteks jms)
 
Asutus: OÜ Lizzy
Amet: klienditeenindaja
Aeg: oktoober 2011-detsember 2012
Töökohustused: klientide teenindamine, töökoha korrashoid, kauba vastuvõtmine ja inventeerimine.
 
Asutus: EELK Konsistoorium
Amet: projektijuht
Aeg: märts 2011-september 2011
Töökohustused: inimeste värbamine, läbirääkimiste pidamine, partneritega suhtlemine, projekti tegevuste kontrollimine.
 
Asutus: OÜ Zavood
Amet: klienditeenindaja
Aeg: 2006 november- 2007 september
Töökohustused: klientide teenindamine, kokteilide ja toidu valmistamine, töökoha korrashoid, kauba inventeerimine, kauba vastuvõtmine.
 
Asutus: Tartu Koidu Keskus
Amet: arvutiõpetaja, vabatahtlik sotsiaaltöötaja
Aeg: 2006 september- november
Töökohustused: arvutiprogrammide õpetamine lastele, noortekeskuse noorte aja sisustamine
 
 
Vabatahtlik töö:
 
2011-... Eesti Vanglate vabatahtlik.
Tööülesanded: kinnipidamisasutuses viibivate inimestega kohtumine, nende probleemide kaardistamine ning võimalusel lahenduseni suunamine, hingehoid...
 
2008-... Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut.
Tööülesanded: projektide assisteerimine, aruandlus, partneritega suhtlemine, ürituste korraldamine, ettekannete ja koolitusmaterjalide koostamine, tõlketööd...
Vabatahtlikuna töötatud perioodi jooksul toimunud olulisemad projektid: Informal Gate Mentoring project (Lifelong Learning Programme Grundtvig), Graying Prisoners: Cellblock Seniors (Nordic Council of Ministers), Vabaühenduste Koostöö Turvalisuse Tõstmiseks (Kodanikuühiskonna Sihtkapital).
 
Lisaks alates 2010. aastast igatalvise Inglipuu projekti juhtimine, mille sisuks on kinnipeetavate peresuhete hoidmine ning tugevdamine.
 
 
 
Täiendkoolitused:
 
Aeg: oktoober 2014 Eesti-Hollandi autismialane sümpoosion Ole arusaadav! (15h) Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Aeg: märts 2013 Võlanõustamine vanglast vabanenule. (8h) Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda
 
Aeg: detsember 2012 Kaasav projektijuhtimine-ideest tulemuseni, 16tundi,  InterAct Projektid ja Koolitus OÜ
 
Aeg: talv-kevad 2012 Tugiisikute koolitus, 45tundi, Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut, Tallinna Vangla, Justiitsministeerium.
 
Aeg: september 2010-märts 2011 Diakooniatöö juhtide arendus- ja koolitusprogramm 260 tundi.
 
Aeg: 30.-31.märts 2010 Edukas projektitöö   15 tundi, Projektiekspert
 
Aeg: 25.-26.juuni 2009 Euroopa Ohvriabi seminar 15 tundi, Apoio a Vitima Portugal
 
Aeg: 21.-22.veebruar 2009 Isiksusliku arengu treeningkoolituse „õnnestumise meistriklass“ 16 tundi, Stern koolitus
 
Aeg: 16.-17.veebruar 2009 Edukas projektitöö 15 tundi, Lastekaitse Liidu Koolituskeskus
 
Aeg: 14.-15.juuli 2008 Ohvrid ja lepitus seminar, 16 tundi, Apoio a Vitima Portugal
 
Võõrkeeled:
Eesti keel: kõnes- väga hea, kirjas- väga hea
Inglise keel: kõnes- väga hea, kirjas-väga hea
Saksa keel: kõnes- rahuldav, kirjas- rahuldav
Vene keel: kõnes- rahuldav, kirjas- rahuldav
 
Huvialad:
Kirjandus, psühholoogia, subkultuuriuuringud, joonistamine, jooga, langevarjundus, jooksmine, tantsimine.
 


| üles |
Rev. PEKKA A. VIIRRE

Institute representative in Finland

I graduated University of Helsinki in 1972 and have got a master degree in theology. I have been a Lutheran pastor since 1973 and leaded special youth work in the Youth centre of “Snellu” in Helsinki city. I have been a secretary of pastoral care of offenders in the Lutheran Church council.

I have participated in several international organizations, like International Prison Chaplains´ Association as a co-coordinator for five years, as a member of the Board of Amnesty International of Finland for four years, member of the Board and President of Prison Fellowship of Finland, Victim Support and many others.

I have done a practical work “on the field” as a member of the director board of The Helsinki Prison Sorkka for six years.

I have taken part of the Standard Minimum Rules conference in Vienna 1975 and was one of initiators of the first conference of the International Prison Chaplains Association in Bossey 1985 and the delegate of the Lutheran World Federation and WCC 1985 in Milan in the United Nations Conference on the Standard Minimum Rules of Prisoners.

I hope to be useful for developing Baltic Crime Institute and it’s goals, to develop a humane civic society.| üles |
JAANUS KANGUR

Olen õppinud Tartu, Londoni ning Queensi Ülikoolis. Minu viimase aja peamine uurimisobjekt on lepitusrituaalid ning nende toimemehhanismid. Tean, et saan ja tahan õppida ning areneda nii kaua kuni elan. Elamine on minu jaoks õppimine ning õppimine elu5.

Olen töötanud vanglas kaplanina ja osakonna juhatajana. Olen Prison Fellowship Estonia juhatuse liige, International Prison Chaplains Association Europe täitevsekretär ning Amnesty International Estonia liige. Samuti olen olnud paljudele inimestele hingehoidjaks ning viimased viis aastat koolitanud üle poole tuhande inimese.

Balti Kriminaalpreventsiooni Instituudi abil tahan aidata leida lepitust neil, kes seda vajavad ja otsivad, et muuta ühiskonda inimese sõbralikumaks.