Neljapäev, 21. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584768

PROJEKTID

ELUAEGSET VANGISTUST KANDVATE KINNIPEETAVATE RESOTSIALISEERIMISPROGRAMM „ELU KÜSIMUSED”

Üle 10 aasta ei ole Eestis määratud surmanuhtlust, millega astuti oluline samm lähemale Euroopa karistussüsteemile, ent tänini on Eesti üks väheseid riike, kus eluaegse vanglakaristuse korral peab isik ära kandma vähemalt 30 aastat. Meie lähematel naabritel Põhja- Euroopas varieerub see piir 12- 15 aastani. Tänini peetakse Eesti eluaegset karistust kandvaid kinnipeetavaid kõige ohtlikemaiks, ehkki selleks puuduvad empiirilised faktid.

Projekt „Eluküsimused” on suunatud vahetult eluaegset vanglakaristust kandvatele isikutele ning laiemalt kõigile osapooltele, kes on seotud vangistuse täideviimise, resotsialiseerimise ning inimõigustega.

Programmi raames kohtub grupp eluaegset vanglakaristust kandvaid isikuid erineva eluala vabatahtlikega. Mõlemad pooled kohtuvad omavahel enne ühist kohtumist ning valmistavad ette küsimused, mida tahavad teiselt osapoolelt küsida. Kohtumisel arutatakse eelnevalt üksteisele saadetud küsimusi ning seejärel toimub viimane tagasiside kohtumine veelkord kummagi grupiga eraldi.

Kinnipeetavatega on kohtumas käinud psühholoogid, juristid, vanglaametnikud, teoloogid, kriminaalhooldusametnikud, ohvriabitöötajad ja ajakirjanikud. Projekti kõiki kohtumisi filmitakse ning analüüsitakse hiljem. Seega annab programm tohutult mahuka materjali mõistmaks mis toimub inimesega vangistuses.

Projektile järgneb konverents „Eluküsimused” oktoobris 2008. Konverentsil osalevad lisaks Eesti vastava ala spetsialistidele eksperdid Taanist, Norrast, Rootsist ja Soomest. Eesmärgiks on jagada Põhja- Euroopa kogemust pikaajalise ja eluaegse vangistuse täideviimisel ning ühtlustada kinnipeetavate kohtlemist ja vangistuse täideviimist Euroopas.

Projekti toetavad: Põhjamaade Ministrite Nõukogu. Koostööparter European Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations.

Projektijuhid: Avo Üprus, Keili Kollamaa