Neljapäev, 21. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584768

PROJEKTID

BKI ARENGUKAVA AASTATEKS 2010 KUNI 2015

Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni arengukava aastateks 2010-2015 tugineb järgmistele põhiväärtustele: 1) BKI lähtub oma tegevuses inimesest ja inimlikkusest inimsuhetes kui baasväärtustest. Igal inimesel on võõrandamatu inimväärikus. 2) BKI lähtub kodanikuühiskonna väärtustest ja Eesti kodanikuühiskonna kontseptsioonist. BKI paleuseks on inimlike inimeste inimlik ühiskond. 3) BKI lähtub restoratiivse õiguse põhimõtetest. Inimsuhete reguleerimine ühiskonnas peab toimima soovist lahendada konflikte täiendavaid kahjustusi tekitamata, juhindudes mitte ainuüksi karistamise-, vaid ka lepitamise ja hüvitamise põhimõtteist. 4) BKI tegutseb kuriteoennetuse arendamises ja praktiseerimises tervete ühiskondlike suhete taastamise heaks, taastades ja tervendades indiviidi ja ühiskonda, selleks kaasates inimesi ja sidustades ühiskonda. Ühiskonna sotsiaalse ja moraalse tervendamise nimel tehakse koostööd partneritega kodu- ja välismaal. 5) BKI tegutseb kooskõlas ÜRO ja Euroopa Nõukogu soovitustega kuritegevuse ja karistuspoliitika reguleerimiseks ning kuriteoohvrite vajaduste arvestamiseks. 6) BKI tegevuse aluseks on avatus ja ausus koostöövõrgustiku partnerite suhtes.

Loe: BKI strateegia 2010-2015.pdf