Neljapäev, 21. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584768

PROJEKTID

TURVALINE LINNAOSAProjekti "Vabaühenduste koostöö turvalisuse tõstmiseks" II osa raames on käivitunud "Turvalise linnaosa" (Restorative City) töörühm, et rakendada ellu ühe linnaosa vabaühenduste koostöövõrgustikku.

 

Turvalise keskkonna loomiseks ei aita politsei patrullidest ning rangetest turvanõuetest. Kaasaaegses integreeritud maailmas ei saa enam eeldada, et kurje tegusid sooritavad inimesed on võimalik lõplikult isoleerida. Palju kasulikum on leida viise nende integreerimiseks ning laiendada võrgustikku, kes kogukonna poolselt jälgib kogukonnas toimuvat. Heaks näiteks kodanikualgatuslikust ennetusest on naabrivalve. Sarnast initsiatiivi saab kasutada ka sündmuste käsitlemise ning järeltöö faasis. Oluline on igal kogukonna liikmel leida oma võimalus, kuidas kaasa aidata kogukonna turvalisemaks muutmisele.

Taastav õigus on konfliktikäsitlusviis, mille fookus on kahjustatud suhetel, tekitatud kahju hüvitamisel ning osapoolte lepitamisel. Taastav õigus lähtub inimesekesksest konfliktikäsitlusest, kus eesmärk ei ole leida süüdlast, vaid eesmärk on heastada tekitatud kahju. Taastav õigus näeb konflikti puhul lahendust kõigi osapoolte kaasamises ning kõigi vajaduste arvestamises. Taastava õiguse põhimõtted:

Turvalise linna rajamisel on järgmised sammud:

1. Monitoorida võimalikud kahjustatavad suhted. Kui tavaõiguse järgi tuvastatakse ohustatud piikonnad ja pannakse kaamerad või lisatakse piirdetarasid, siis “turvalise linna” idee järgi tuvastatakse kahjustatavad suhted, moraalse ja materiaalse kahju tekitamise kohad.

2. Leida sihtgrupid ja huvitatud osapooled. Osapooled võivad olla kattuvad või samad. RC eesmärk võtta kokku kõik osapooled: naabrivalve, elanikud, organisatsioonid, sotsiaalse südametunnistusega grupid, kogudused.

3. Jagada vastutused ja funktsioonid. See on praktika faas, mis eeldab pikka eeltööd.

Turvalisus tekib juba protsessis seoses sellega, et inimesed tegelevad asjaga ning tutvuvad üksteisega. “Turvalise linna” mudeli tugevus on selles, et kõik huvitatud osapooled tegutsevad võrgustikus, säilitades igaühele omase tegevusvaldkonna. See tagab oluliselt kõrgema sotsiaalse kontrolli ning lisab kogukonnale niihästi turvalisust kui ka turvatunnet.

Vt näidet koostöövõrgustikust Turvalise linna loomisel:Loe: Turvalise linnaosa koostoovorgustik.pdf