Neljapäev, 21. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584769

PROJEKTID

GRAYING PRISONERS (CELLBLOCK SENIORS)

Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetab projekti „Graying Prisoners (Cellblock seniors)“

Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut alustab koostöös 7 riigiga laiapõhjalist uuringut, mille raames selgitatakse välja kinnipeetavate vanuse ja tervisega seonduvat statistikat. Partnerriikideks on Soome, Läti, Leedu, Ungari, Venemaa ja Valgevene. Metoodikaks on meditsiinilise statistika analüüs ning valikintervjuude läbiviimine vanlgates kinnipeetavate seas. Saadame ettepaneku projektis osalemiseks nende maade vangistuse eest vastutavatele ametkondadele. Kinnipeetavad, keda uuring hõlmab on vanuses alates 50+. Projekti alguseks on jaanuar 2011 ja lõpp detsember 2011. Novembris toimub Tallinnas rahvusvaheline konverents, kus sõna võtavad erinevate maade esindajad ja uurigute läbiviijad.
Projekti juhtideks on Keili Kollamaa ja Avo Üprus.