Neljapäev, 21. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584769

PROJEKTID

IMPROVING KNOWLEDGE AND PRACTICE OF RESTORATIVE JUSTICE

Projekt "Improving Knowledge and Practice of Restorative Justice. A Comparative Research Study on Restorative Justice" lähtub Euroopa Nõukogu raamotsusest 2001/200/JHA kehtestada euroopalikus õigusmõistmises taastava õiguse põhimõtted. Püstitatud eesmärgist tulenevalt on oluline uurida tegelikke võimalusi lepitusmenetlusteks erinevates Euroopa riikides. Kurjategija ja ohvri vahendamisel ning lepitamisel annavad lisaks seadusandlikule regulatsioonile ja kohtupraktikale olulise panuse ka vastaval alal spetsialiseerunud vabaühendused.
Projekti tegevuste raames uuritakse taastava õiguse meetmete rakendatavust Euroopa riikides ning tutvustatakse erinevaid praktikaid. Koostöös erinevate maade spetsialistidega töötatakse välja taastava õiguse kontseptsioon, millega püütakse kirjeldada võimalikult palju mõjutegureid. Kontseptsiooni loomine peab aitama kaasa taastava õiguse meetmete rakendamisele ja kontekstualiseerimisele Euroopa maades.
Projekti viiakse ellu aastatel 2010-2012. Teaduskonverentsid korraldatakse Kielis (Saksamaal), Tallinnas ning Thames Valley"s (Suurbritannias).
Vt http://www.rjustice.eu/