Neljapäev, 21. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584769

PROJEKTID

LEPITUSMENETLUS "KAHETSUS JA ANDESTUS"

Projekti eesmärk
Töötada välja uudne meetod lepitusmenetluse täiendamiseks ja propageerida seda. Lepitusmenetlust kasutatakse kuriteo sooritanu ja tema ohvri või nende lähedaste lepitamiseks.
Olulisemad tegevused
Projekti eesmärkide saavutamiseks on kavandatud uudne moodus - videopöördumine (VP). VP sisuks on kuriteo sooritanu siiras kahetsus ja andestuse palumine teo eest, millega on põhjustatud füüsilisi või hingelisi kannatusi, materiaalset kahjumit jms. Valmistatakse lepitusmeetodit tutvustav õppeotstarbeline film, seda levitatakse DVD kandjal. Koostatakse juhendmaterjal välja töötatud lepitusmenetluse läbi-viimiseks. Meetodit tutvustatakse laiale avalikkusele, et paremini kasutada kodanikuühiskonnas olev potentsiaali.
Tulemused, mida projektiga saavutatakse Välja töötatud lepitusmeetodist on teadlikud lepitusmenetlust läbiviivad ametnikud ning sotsiaalse võrgustiku erinevate mittetulundusühingute vabatahtlikud. Kodanikuühiskond on rikastunud lepitus-meetodiga, mis panustab hoiakute muutmisesse ning seda kasutatakse lähtuvalt situatsioonist olulise ühiskondliku probleemi lahendamiseks.
KÜSK rahastab ideed summas 8 423,81 eurot. Vt. lisa: http://www.kysk.ee/?s=504
Projekti teostamise periood on 01.12.2010 - 20.07.2011