Neljapäev, 21. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584769

PROJEKTID

INTEGRATSIOONI RINGID

„Ringide” metoodika on iidsetest traditsioonidest (eriti Ameerika ja Aafrika, aga ka Eesti) pärit lugude jutustamise viis, kus erinevad osapooled võrdsete partneritena, saavad rääkida asju nõnda nagu nad neid kogevad. Ray Pranis’e järgi on „ringide” fundamentaalseteks alusteks:
vastastikune lugupidamine, ausus, jagamine, julgus, kaasamine, empaatia, usaldus, andestus ja armastus.

Projekti idee on kasutada iidset ringide metoodikat lepitamaks ja lõimimaks erinevaid Eestis elavaid kogukondi. Projekt sai oma impulsi 2007.a. „aprilli rahutustest”, kuid projekti oodatav tulemus ning kõlapind on palju laiem, ulatudes ajaliselt aastakümnete taha ning hõlmates erinevaid põlvkondi, rahvaid, keeli ja kirikuid.

Projekti põhieesmärgid on:
  • viia „aprilli rahutustes” reaalselt osalenute hulgas läbi küsitlus selgitamaks nende antisotsiaalselt väljendatud rahuldamata vajadusi;
  • kasutades „ringide” circle ja sotsiodraama meetodeid viia läbi diskussioonid ja lepitusringid:
    1. vahetult osalenute hulgas;
    2. nende lähedaste hulgas;
    3. erinevate (vastanduvate) kogukondade vahel
Projektijuht: Jaanus Kangur