Neljapäev, 21. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584769

PROJEKTID

VANGLAST VABANENUTELE SUUNATUD TUGIISIKUTEENUSE MUDELI JA FINANTSSKEEMI VÄLJATÖÖTAMINE

Projekti eesmärk on luua eeldused tugiisikuteenuse osutamiseks vanglast vabanenutele. Selleks on oluline valdkonnas tegutsevate ekspertide kaasabil tugiisikuteenus täpselt ja detailselt ära kirjeldada ning töötada välja teenuse osutamise mudel (sh vastutus- ja juhtimisskeem), tegevuskava ja finantsskeem. Teenuse arendamine ja osutamine toimub koostöös kogukonna, KOVi ja kodanikeühendustega, suurendades seeläbi sotsiaalset sidusust. Tugiisiku toel suureneb tõenäosus vabanenute õiguskuulekaks eluks ja väheneb korduvkuritegevus, mis aitab oluliselt kaasa kohalike elanike tervist ja turvalisust soosiva elukeskkonna kujundamisele. Teenuse eesmärgiks on eelkõige soodustada vanglast vabanenute sotsialiseerumist, vähendada vastandumist vabanejate ning kogukonna ja ametnike vahel, vähendada korduvkuritegevuse riske, kahjusid ja kannatusi, läbi vabaühenduste, koguduste ja avaliku sektori koostöö tugevdada kodanikuühiskonda.

Projekti kulgemist vt lisatud dokumendis.

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 4872,80 eurot.Loe: VYF-VP-11-tegevuste kaik I osa.doc