Neljapäev, 21. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584768

PROJEKTID

THE INFORMAL GATE MENTORING PROJECT (IGM)

Projekti käigus tuuakse kokku erinevate maade kompetentsid kuritegusid toimepannud ja vanglakaristust kandnud inimeste resotsialiseerimisest. See on oluline korduvkuritegevuse vähendamiseks. Korduvkuritegevus (Eestis üle 70%) avaldab olulist mõju nii elukvaliteedile kui riigieelarvele, põhjustab kahjusid ja kannatusi. Paraku on korduvkuritegevuse põhjused suurel määral ka sotsiaalsed: elukoha, töö ja toetava võrgustiku puudumine peale vabanemist, nõrgalt arenenud sotsiaalsed oskused ja madal haridustase.

Projekti käigus kujundatakse koostöövõrgustik asjatundlikku abi pakkuvatest organisatsioonidest Euroopa Liidus.
Töötatakse välja vajalikud õppematerjalid ning struktuurid koolituse läbiviimiseks vabatahtlikele mentoritele või tugiisikutele  vabanejate integreerimiseks. Teemadeks on:
     • Vabatahtliku mentorluse tähendusest ja eesmärgist
     • Motiveeriv intervjuu (MI)
     • Sissejuhatus neurolingvistilisse programmeerimisse (NLP)
     • Sissejuhatus kognitiiv-käitumuslikule lähenemisele (CBT)
     • Kuulamis- ja küsimistehnikad
     • Piiride seadmine, mentori turvalisus
     • Õpitud abitus
     • Sotsiaalvõrgustik, toetused, elu- ja töökoht
     • Mentori turvalisus

Projekti tulemusel on loodud asjatundjate võrgustik, välja töötatud tööks vajalikud materjalid ning vähenevad korduvkuritegevusega kaasnevad kahjud ja kannatused.

Partnerriikideks on: Portugal, Rumeenia, Eesti, Inglismaa, Leedu.

Pojekti kestvus: 11.2011-06.2013.
Projekti on toetanud Euroopa Liidu täiskasvanuharidusprogramm Grundtvig.

 


 

Programmi maksumus kokku: 80 000 €.
Projekti juht: Avo Üprus