Neljapäev, 21. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584768

PROJEKTID

TUGIISIKUTE SÜSTEEMI RAKENDAMIST RAHASTAB EESTI – ŠVEITSI KOOSTÖÖPROGRAMMI VABAÜHENDUSTE FOND JA KODANIKUÜHISKONNA SIHTKAPITAL.

 

Projekti Tugiisikute süsteemi rakendamine korduvkuritegevuse ennetamiseks eesmärk on reaalsete tulemuste saavutamine kriminaalpreventsioonis ning valmistada tugiisikuteenus ette selliselt, et projekti lõppedes oleks võimalik saavutada teenuse igaaastane riiklik rahastus. Kaasates avaliku sektori ja vabaühenduste esindajaid on Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut KÜSK VÜF toetusel välja töötanud sotsiaalse preventsiooni valdkonda kuuluva mudeli retsidiivsuse vähendamiseks. Soovitavalt kaks kuni kuus kuud enne vabanemist määratakse kinnipeetavale vastava ettevalmistuse ja julgeolekukontrolli läbinud tugiisik, kes on abiks sotsialiseerumisel, vabanemisplaani koostamisel, töö- ja elukoha leidmisel ning selleks vajalike toimingute sooritamisel elukohajärgses omavalitsuses, töötukassas ja mujal. Projekti käigus koolita­takse kolm gruppi tugiisikuid, võetakse tööle kaks regionaalset koordinaatorit ja projektijuht, peetakse läbirääkimised justiitsministeeriumi ja Tallinna Vanglaga, töötatakse välja koos justiits- ja sotsiaal­ministeeriumitega teenuse standard, täiendatakse ja parandatakse koolitusprogrammi vastavuses senise tegevuse käigus ilmnenud vajadustega, osutatakse ja arendatakse teenust ning jõutakse kokkuleppele edasise finantseerimise mahu ja üksikasjade osas. Projekt rakendatakse koostöös Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute koguduste ja valdkonna vabaühendustega.
 
Projekti juht Avo Üprus, projektijuhi assistent Remet Rander.
 
Projekti kestvus 1.maist 2012 kuni 31. oktoobrini 2013.
 
Projekti rahastab Eesti – Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital summas 44 998,36 eurot.