Neljapäev, 21. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584769

PROJEKTID

TUGIISIKUTEENUSE INFO JA VAJALIKUD TELEFONINUMBRID!

Tugiisik? Kellele ja milleks? Soovides aidata vanglast vabanenud inimestel sujuvalt kohanduda eluga vabaduses on Balti Kriminaalpreventsiooni Instituudi ja Eesti Kirikute Nõukogu algatanud projekti tugiisikuteenuse osutamiseks.

Tugiisiku telefon on: Harjumaal: 5303 7672 Lääne- ja Ida-Virumaal: 5303 7462

Kirjaliku pöördumise korral palun kasutada aadressi: Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut, Preesi 5, 10320, Tallinn.

Tugiisik on vabatahtlik, kes enamasti kuulub mõnda kogudusse või vabaühendusse, tahab anda oma panuse turvalise kogukonna loomisse ning on valmis aitama karistuse kandnud inimest tavaellu naasmisel. Tugiisik on saanud ettevalmistuse tööks vanglakeskkonnas ja kogukonnas, tunneb sotsiaal- ja tööhõiveprobleeme ning oskab pakkuda neile lahendusi. Kui soovite kohtuda tugiisikuga, andke sellest oma inspektor – kontaktisikule teada. Tema aitab Teil tugiisikuga kontakti luua. Esimesel kohtumisel tugiisikuga selgitatakse koostöö eesmärke ja võimalusi. Inimene, kes soovib tugiisiku abi, sõlmib temaga nn hea tahte leppe, millega tugiisik ja kinnipeetav väljendavad oma koostöötahet ja valmisolekut regulaarseteks kohtumisteks, vabanemisjärgse elu planeerimiseks ning vastastikusel usaldusel põhineva koostöösuhte loomiseks. Tugiisik ei ole sõber ega sugulane, ta ei võta enesele kohustust korraldada Teie elu ja lahendada võimalikke probleeme Teie eest. Küll aga on ta valmis tegema eeltööd vabanemiseks, kohtuma Teie perekonna või elukohajärgse sotsiaaltöötajaga, aitama täita avaldusi ja taotlusi, valmistama ette ja kaasas olema kohtumistel võimaliku tööandja, abikaasa või võlausaldajaga. Täpsemad koos töökohad lepite tugiisikuga ise kokku. Tugiisiku ülesanne on osutada abi ja tuge Teie vabanemisjärgse toimetuleku suurendamiseks ning kohanemiseks ausa eluga. See toimub nii vestluste ja juhendamise kaudu kui ka koostöös erinevate ametiasutuste ja partneritega. Tugiisik nõustab Teid kohaliku omavalitsuse ja riigiasutuste poolt pakutavate teenuste taotlemisel ja kasutamisel. Ta teeb koostööd Teie pereliikmetega, ettevõtjatega ning sotsiaalabi ja -teenuseid pakkuvate organisatsioonidega, kui see aitab kaasa vabanemiskavas kokkulepitud eesmärkide saavutamisele. Sellise koostöö eelduseks on veendumus ühise tegevuse vajadusest, usaldus ning selge eelkokkulepe koostöö eesmärkide, tegevuste ja tähtaegade osas koos konfidentsiaalsuse põhimõtte järgimisega.

Tugiisik on Teie langevari hüppel tundmatusse!