Neljapäev, 21. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584768

PROJEKTID

VABAÜHENDUSTE KOOSTÖÖ TURVALISUSE TÕSTMISEKSProjekti ülesanne on kriminaalpreventsiooni ja sotsiaalse rehabilitatsiooniga tegelevate organisatsioonide võrgustiku moodustamine, mille tegevus kasvataks sotsiaalset kapitali restoratiivse õiguse ja sotsiaalse kriminaalpreventsiooni edendamise ning rakendamise kaudu.

Võrgustiku moodustamine ning edasi aktiivne koostöö on abiks kodanikuühiskonna arengule tervikuna. Võrgustikku koondunud isikuid ja ühendusi seovad restoratiivse õiguse põhimõtted ning soov ennetada ja vähendada kuritegevust, mis on eelduseks turvalisema ühiskonna tekkele.

Kaasamise ja ühistegevuse kaudu tugevdatakse keskkondi ja suhteid, mis moodustavad ühiskondliku ja kogukondliku olemise.

Projekti tegevuste tulemusel areneb ka sektoritevaheline koostöö seni vähesidusas valdkonnas, kuna kaasatakse vabaühendused, kohalike omavalitsuste sotsiaaltöö ja õiguskaitse esindajad.

KÜSK rahastab projekti I osa summas 251 059 krooni ning II osa summas 220 536 krooni. Vt. ka http://www.kysk.ee/?s=141 Projekti rahastatakse KÜSK nõukogu 17. oktoober 2008.a. otsuse alusel üleriigilise tasandi mittetulundusühenduste institutsionaalse arendamise alaprogrammi eelarvest.

Projekti tegevused kuni maini 2009:
15.12.2008 toimus turvalisuse teemaline ümarlaud Tallinna Rahvusraamatukogus
2009 veebruaris toimub koolitus- seminar Läänemaal
2009 märts koolitus- seminar Tartus; parimate turvalisuse teemaliste kodanikualgatuslike praktikate kogumiku väljaandmine
2009 aprill koolitus- seminar Tallinnas

Oktoobris 2009 käivitus "Turvalise linnaosa" töörühm, et rakendada vabaühenduste koostöövõrgustikku Mustamäe ja Nõmme linnaosades.