Neljapäev, 21. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584769

UUDISED

KÜSK TOETAB BALTI KRIMINAALPREVENTSIOONI INSTITUUDI PROJEKTI

Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut „Vabaühenduste koostöö turvalisuse tõstmiseks“

Projekti rahastatakse KÜSK nõukogu 17. oktoober 2008.a. otsuse alusel üleriigilise tasandi mittetulundusühenduste institutsionaalse arendamise alaprogrammi eelarvest.

Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut projekti lühikokkuvõte:

Projekt „ Vabaühenduste koostöö turvalisuse tõstmiseks" üldine pikaajaline eesmärk on terve, moraalne ja turvaline ühiskond, kus kodanikualagatusel ja vabaühendustel on oluline koht kogukondade integreerijana ning vaimse tervise edendajana.

Projekti ülesanne on kriminaalpreventsiooni ja sotsiaalse rehabilitatsiooniga tegelevate organisatsioonide võrgustiku moodustamine, mille tegevus kasvataks sotsiaalset kapitali restoratiivse õiguse ja sotsiaalse kriminaalpreventsiooni edendamise ning rakendamise kaudu.

Võrgustiku moodustamine ning edasi aktiivne koostöö on abiks kodanikuühiskonna arengule tervikuna. Võrgustikku koondunud isikuid ja ühendusi seovad restoratiivse õiguse põhimõtted ning soov ennetada ja vähendada kuritegevust, mis on eelduseks turvalisema ühiskonna tekkele.

Kaasamise ja ühistegevuse kaudu tugevdatakse keskkondi ja suhteid, mis moodustavad ühiskondliku ja kogukondliku olemise.

Projekti tegevuste tulemusel areneb ka sektoritevaheline koostöö seni vähesidusas valdkonnas, kuna kaasatakse vabaühendused, kohalike omavalitsuste sotsiaaltöö ja õiguskaitse esindajad.

KÜSK rahastab projekti summas 251 059 krooni. Vt. ka http://www.kysk.ee/?s=141