Esmaspäev, 18. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584234

UUDISED

RESTORATIIVSE ÕIGUSE RAHVUSVAHELINE KONVERENTS TALLINNAS

7. ja 8. septembril 2011 toimub Rahvusraamatukogu väikeses konverentsisaalis Tallinnas rahvusvaheline konverents teemal „Restoratiivne õigus ohvri perspektiivis“ (Restorative Justice from the Victim Perspective). Konverentsi kokkukutsuja on Balti Kriminaal­preventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituut. Konverentsi töökeeleks on inglise keel.
Restoratiivne (taastav) õigus lähtub vajadusest lahendada ühiskonnas ja inimsuhetes tekkinud konflikte täiendavaid kahjustusi tekitamata, juhin­dudes mitte ainuüksi karistamise, vaid ka lepitamise ja hüvitamise põhimõtteist.
Rahvusvahelise projektiga Improving Knowledge and Practice of Restorative Justice (www.rjustice.eu), mille raames korraldatakse konverents Tallinnas, soovitakse
a) täiendada teadmisi restoratiivse õiguse rakendamise kohta ning tõsta teadlikkust terves ühiskonnas.
b) tuvastada tõhusamaid meetmeid ning kohandada õigusakte restoratiivse õiguse rakendamiseks, tugevdades koostööd kohtusüsteemi ja sotsiaalse suunitlusega kodanikuühenduste vahel.
Konverents lähtub Euroopa Liidu raamotsusest restoratiivse õiguse programmide edendamiseks liikmesriikides (Article 10 of the Framework Decision 2001/200/JHA). Konverents toob kokku Eesti ja Euroopa maade restoratiivse õiguse uurijad ja praktikud. Tallinna konverentsi rõhuasetus on kuriteoohvrite vajaduste arvestamisel.
Konverentsil osalemine ja jaotusmaterjalid on registreerituile tasuta. Palume Teie osavõtust anda teada aadressil crimeless@crimeless.eu või telefonil 5541232 (Ingmar Kurg).
 
Konverentsi kava:
 
7. September 2011
09.00-10.00 Official Welcome
10.00-11.00 Restorative Justice; found and lost?
Baltic Institute for Crime Prevention and Social Rehabilitation, Jim Hilborn
11.00-11.15 Coffee Break
11.15-12.15 Restorative Justice representing Victim Interests – a European Perspective
Leuven Institute of Criminology (LinC), Prof. Dr. Ivo Aertsen
12.15-14.00  Lunch Break
14.00-15.30 Consecutive Workshops – From the Victim Perspective
1. Restorative Justice Methods
2. Restorative Justice at Post-sentencing Level
15.30-16.00 Coffee Break
16.00-17.30 Workshops – Victim Support in Countries
1. Estonia / Germany
2. England / Hungary
 
8. September 2011
09.00-10.00 Introduction
10.00-11.00 Victim Needs and Coping Strategies of Victims
Kiel University of Applied Sciences, Prof. Dr. Otmar Hagemann
11.00-11.15 Coffee Break
11.15-12.15 Peace Circles
Eberhard Karls University Tübingen, Prof. Dr. Elmar G.M. Weitekamp