Neljapäev, 21. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584769

UUDISED

EESTLASTE EESTVEDAMISEL UURITI VANANEVATE VANGIDE TERVIST SEITSMES RIIGIS

Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut (BKI) viis läbi Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetusel projekti „Graying Prisoners (Cellblock seniors)“, mille raames koguti kinnipeetavate hinnanguid oma elukvaliteedile ja tervisele. Projektis osales 7 riiki: Eesti, Soome, Läti, Leedu, Ungari, Venemaa ja Valgevene. Metoodikaks oli valikintervjuude läbiviimine üle viiekümneaastaste kinnipeetavatega. Projekt algas jaanuaris 2011 ja selle lõpetab 9. märtsil 2012 Tallinnas, hotellis Euroopa toimuv rahvusvaheline konverents "Vananevad vangid", kus jagavad kogemusi erinevate maade esindajad ja uuringute läbiviijad. Konverentsi avab Justiitsministeeriumi asekantsler Priit Kama kell 11.00, avaettekande peab BKI teadur Jim Hilborn.

 
BKI peasekretär projektijuht Keili Kollamaa ütles, et kogutud andmetest otsiti vastust küsimusele, kas kinnipeetavate vananemisega kaasnevad märgatavad muutused nende tervisehinnangutes, kuidas hinnatakse arstiabi ja hingehoiuteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning ka spirituaalsuse osa elukvaliteedis.
 
Kogutud andmed sorteeriti vanusegruppide kaupa ja analüüsiti tervisenäitajate ning vanglaelu kvaliteedile antud hinnangute alusel. Esialgsetest tulemustest ilmnes, et vanemates eagruppides oli enam kui kolme terviseprobleemi nimetavate vastajate protsentuaalne osakaal ühtlaselt suurenev. See lubab järeldada, et eakate kinnipeetavate osakaalu kasvades kasvavad ka ravi- ja hoolduskulud ning see suurendab koormust riigieelarvele.
 
Kuriteoennetuse Nõukogu pikaajaline liige ja BKI asutaja Avo Üprus avaldas lootust, et väärika vananemise aasta Euroopas avab võimalusi vananevate vangide olukorra parandamiseks ning rõhutas, et eakate inimeste osakaalu kasv saab väljenduma ka vanglapopulatsioonis ning seda asjaolu tuleb arvestada kriminaalpoliitiliste otsuste tegemisel.