Esmaspäev, 18. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584234

UUDISED

THE INFORMAL GATE MENTORING PROJECT (IGM) EDENEMINE

 

Projekti koostööpartnerid:
 
Associacao Humanidades, Portugal.
 
Penitenciarul Ploiesti, Rumeenia.
 
Vš ˇmogiškuju ištekliu stebesenos ir pletros biuras, Leedu.
 
Cementafuture Ltd, Suurbritannia.
 
Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut, Eesti.
 
 
Projekti eesmärk: Koostöö käigus välja töötada koolituspakett tugiisikutele, kes hakkavad tööle vanglast vabanenutega.
 
 
Projekti sisu: Projekti edu huvides pööras projektijuht olulist tähelepanu projekti meeskonna liikmete valikule. Meeskonda kuuluvad: Laidi Surva, Justiitsministeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunik; Keili Kollamaa, kriminaalpreventsiooni instituudi peasekretär, psühholoog; Igor Miller, pikaajaline vanglate peakaplan; Avo Üprus, kuriteoennetuse nõukogu liige, kriminaalpreventsiooni instituudi asutaja. Eksperdina on kasutatud Kanada päritolu kriminoloogi, James W. Hilborni abi. Esimeses etapis seati eesmärgid, tehti esialgne ajakava, jagati ülesanded. Loodi kontaktid partnerlusse kavandatud vanglatega (Viru vangla, Tallinna vangla). Koguti varasema analoogilise toetustegevuse materjale, et tutvustada Eesti kogemust välispartneritele. Toimus kolm kahepäevast seminari koos partneritega. Lissabon (03.11-04.11.2011), Hemel Hempstead, UK (31.01-01.02.2012), Ploiesti, Rumeenia (03.04-04.04.2012). Esimesel seminaril andis eesti delegatsioon ülevaate karistussüsteemist, rehabilitatsiooniteenustest ja olukorrast riigis. Osaleti tegevuste planeerimises ja kohtvaatlustes erinevates sotsiaalprojektides. Lepiti kokku elektroonilise ajalehe (4 numbrit) ja projekti kodulehe koostamises ja online koosolekute pidamises. UK kohtumine muutus sisulisemaks, arutati kinnipidamisel oleva inimese vajaduste üle, mentorlussuhte üle, vabatahtlike sobivuse kriteeriumite ja värbamise üle, alustati mentorite koolitusprogrammi koostamisega. Jagati osalejate vahel ülesanded kirjalike panuste tegemiseks koolitusprogrammi. Eesti delegatsioon valmistab ette sotsiaalsete oskuste õpetamise ja motiveeriva intervjuu osa. Kohtvaatlused toimusid Maidstone vanglas ja Hertfordsire probatsioonibüroos. Oluline oli tutvuda kohaliku praktikaga vabatahtlike, sealhulgas ka varem karistust kandnud inimeste kaasamise osas ja seksuaalkurjategijate kohtlemise osas. Kolmas kohtumine toimus Sodexo Justice Services büroos Londonis. Tegemist on erilise ettevõttega, mis PPP meetodil pakub teenuseid vanglate planeerimisest ja ehitamisest kuni erinevate sotsiaalteenusteni, kaasa arvates omaehitatud vanglate operaatoriteenuse. Kolmas kohtumine Rumeenias keskendus materialide läbivaidlemisele ja 15 punktise koolituskava koostamisele. Külastati Ploiesti vanglat, alaealiste kinnipidamiskohta Concordia Keskus, probatsiooniametit ja narkovastaste tegevuste koordinatsioonikeskust. Peale igat välisvisiiti arutati arengud ja ülesanded projekti meeskonnas läbi ning täideti võetud kohustused. Koostöö huvides kohtuti ka vanglate juhtkondadega ning tutvustati neile Tugiisiku süsteemi ja sellega seonduvat. Leedus toimunud kohtumisel 02.07-04.07.2012. külastati eeluurimisvanglat, kus kohtuti ka vangla direktor Darius Gaidamaviciusega, kes tegi põhjaliku ringkäigu vangla territooriumil. Sisulise töö poole pealt lepiti kokku järgmised sammud koolituspaketi kokkupanekuks. Püstitati täpsed eesmärgid ja lepiti kokku ajakava, mil tuleks kogu pakett tõlkida kohalikesse keeltesse. Iga maa korraldab koolituse omal maal ja septembris toimuval kohtumisel saab tulemusi analüüsida. Kokku lepiti ka septembris Eestis toimuva seminari toimumise osas ning asutud kavandama projekti tulemusi tutvustavat konverentsi Tallinnas 2013. 
 
 
Pilte seminaridest saab näha albumist.
 
 
Projekti periood: 01.08.2011 – 31.07.2013
 
 
Projekti rahastaja: Archimedes – Gruntvig õpikoostöö
 
 
Projekti juht: Avo Üprus