Esmaspäev, 18. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584228

UUDISED

TUGIISKUTE KOOLITUS TOIMUS TALLINNAS 20-21 OKTOOBER 2012

 

Projekti Tugiisikute süsteemi rakendamine korduvkuritegevuse ennetamiseks eesmärk on reaalsete tulemuste saavutamine kriminaalpreventsioonis ning valmistada tugiisikuteenus ette selliselt, et projekti lõppedes oleks võimalik saavutada teenuse igaaastane riiklik rahastus. Kaasates avaliku sektori ja vabaühenduste esindajaid on Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut KÜSK VÜF toetusel välja töötanud sotsiaalse preventsiooni valdkonda kuuluva mudeli retsidiivsuse vähendamiseks.
 
Soovitavalt kaks kuni kuus kuud enne vabanemist määratakse kinnipeetavale vastava ettevalmistuse ja julgeolekukontrolli läbinud tugiisik, kes on abiks sotsialiseerumisel, vabanemisplaani koostamisel, töö- ja elukoha leidmisel ning selleks vajalike toimingute sooritamisel elukohajärgses omavalitsuses, töötukassas ja mujal.
 
Projekti käigus koolita­takse kolm gruppi tugiisikuid, võetakse tööle kaks regionaalset koordinaatorit ja projektijuht, peetakse läbirääkimised justiitsministeeriumi ja Tallinna Vanglaga, töötatakse välja koos justiits- ja sotsiaal­ministeeriumitega teenuse standard, täiendatakse ja parandatakse koolitusprogrammi vastavuses senise tegevuse käigus ilmnenud vajadustega, osutatakse ja arendatakse teenust ning jõutakse kokkuleppele edasise finantseerimise mahu ja üksikasjade osas.

 

Harjumaa piirkonda alustati uue grupi tugiisikute koolitamisega. 45 tunnisest baaskoolitusest toimus 16 tundi Tallinnas, Peeteli Kirikus. Osalejaid oli kokku 14. Esindatud olid erinevate erialade vabatahtlikud.

Koolitajaks oli Keili Kollamaa, tugiisiku tööd tutvustas Igor Miller.

Pilte saab koolitusest näha albumist.

Projekti toetab: