Esmaspäev, 18. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584234

UUDISED

SURMANUHTLUSEST JA ELUAEGSEST VANGLAKARISTUSEST.

Avatud Eesti Fondi Vabaühenduste Fond finantseeris Avo Üpruse osalemist konverentsil „Issues of life-term prisoners,“ mis toimus 21-22. Novembril 2012 Jerevanis, Armeenias. Esimesel päeval oli loodud võimalus osaleda kahe parlamendikomisjoni ühisistungil, mis käsitles eluaegsete kinnipeetavate kohtlemise ja vabastamise teemat. Konverentsil osalesid ja andsid oma tööst ülevaate Armeenia,Gruusia, Ungari, Bosnia- Hercogivina, Albaania, Leedu, Läti, Ukraina, Kazakhstani, Tšehhi, Sloveenia, UK ja Eesti esindajad. Avo Üprus tegi ettekande eluaegsete kinnipeetavate olukorrast Põhjamaades ja Eestis ning tutvustas sotsialiseerimisprojekti „Tähtsad küsimused“. Jaotusmaterjalidena jagati välja kodanikuühiskonna arengut tutvustavad trükised, Balti Kriminaalpreventsiooni Instituudi voldik ning BKI poolt 2008. Aastal tehtud ettepanekud eluaegsete vabastamise ja kohtlemise osas Eestis. Jerevani konverentsil koostati ettepanekud Armeenia Valitsusele ja Parlamendile, mida täiendatakse veel veebikeskkonnas. Koos mitme teise delegaadiga andis ka Eesti esindaja intervjuu samal teemal valmiva dokumentaalfilmi tarvis. Meie ettepanekutes lõppdokumenti sisaldus soovitus eluaegne karistus varem või hiljem kaotada, aga seni peab valitsusele tehtavates ettepanekutes olulist tähelepanu pöörama ka eluaegsete kinnipeetavate kohtlemisele karistuse kandmise ajal: see tähendab sotsiaalprogramme, psühholoogide kättesaadavust ning karistusasutuste avatust kodanikuühiskonnale.