Neljapäev, 21. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584870

UUDISED

TUGIISIKUTE MOTIVATSIOONIÜRITUS TOIMUS 8 MÄRTSIL 2013 PIRITAL

Suur au oli alustada päeva kloostri kabelis ja saada õnnistus preester Vello Salolt.

Seminariruumis jätkas tööd Pirita Linnaosa sotsiaalhoolekande osakonna peaspetsialist Ingrit Säär, kes andis  ülevaate toimetulekutoetustest ja selgitas mõningaid muudatusi nende taotlemisel. Kuna tugiisikute esmane töö vabanenuga algab põhiliselt  sotsiaalhoolekandeasutustest, siis jagus hulga küsimusi nii toetuste kui elamispinnaga kindlustamise kohta. Saime kaasa põhjaliku info Tallinna öömajade, varjupaikade ja sotsiaalmajutusüksuste kohta.

Lõunalauas, kus paastuajale kohaselt pakuti kala, jätkus arutelu seni tehtust. Tõdeti, et esimese grupi  tugiisikud on 7 kuu jooksul teinud head tööd ja nende esialgne ind pole raskele tööle vaatamata vaibunud. Teine grupp alustas jaanuarikuust ja neile on olnud toeks vanemad kolleegid. Endiselt on kitsaskohaks vene keelt oskavate tugiisikute vähesus ja passiivsus.

Tänukirja vabanenutele uue võimaluse loomisel said Eha Kraft, Sanne Sild, Aarne Lätte, Eva Üprus, Reti Üpraus, Sanne Sild ja Fea Üprus.

Jäime kandma Vello Salo poolt teele antud Issanda sõna: Mida te olete teinud ühele minu vähemate vendade seast, seda olete teinud minule.

Motivatsioonipäevast võttis osa 20 inimest. 

Uudis: Fea Üprus.

Projekti "Tugiisikute süsteemi rakendamine korduvkuritegude ennetamiseks" rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital