Esmaspäev, 18. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584230

UUDISED

8.02.2013 TOIMUS KADRINA KESKKOOLIS "LASTE AGRESSIIVSUSE" TEEMAL SISEKOOLITUS

8.02.2013 toimus sisekoolitus teemal "Laste agressiivsuse kujunemine ja selle tagajärjed".

Osalejate arv oli suur, kokku osales koolitusel 51 kooli töötajat. Vastuvõtt oli soe ja sõbralik, kõik osalejad mõtlesid aktiivselt kaasa ja tõid palju praktilisi näiteid.

Koolitusel osalejatel tekkisid konkreetsed küsimused, kuidas toime tulla agressiivse noorega koolis. Püüti leida üheskoos erinevaid lahendusi. Erinevaid aineid õpetavad õpetajad andsid enda toimetulekust ülevaate. Kehalise kasvatuse õpetaja saab õpilastega rakendada füüsilisi tegevusi, kui samas matemaatika või muu reaalaine õpetaja vaimseid harjutusi või meetodeid. Üheskoos jõuti arusaamisele, et igas klassis on vajalik rakendada ruumis ja grupis (klassis) käitumise kokkulepped ja neid pidevalt korrata.

Koolituse tagasiside oli positiivne:

Koolitus oli vajalik, õpetlik, huvitav..

Grupp oli aktiivne, loengus osaleti aktiivselt, avaldati enda arvamust..

Kuulasin põnevusega, tekkisid mütted, äratundmisrõõm, tugi. Aitäh!

Lektori teemakäsitlus ja esitlus huvitav, palju praktilisi näiteid..

Kuulajad olid aktiivsed..

Teemad on ühiseks arutamiseks vajalikud. Mulle meeldis väga..

Oli huvitav kuulata, kuna oli palju praktilisi elulisi näiteid..

Väga hariv koolitus.. näpunäiteid oleks võinud olla veel rohkem..

Arenesein, hea, et saime palju abimaterjali..

Sooviksin veel rohkem näiteid probleemsetest lastest..

Grupp oli aktiivne..

Koolitus võiks olla veidi pikem. Grupp oli liiga suur..

Grupp oli üksmeelne, koostööaldis..

Oli kasu, sest sain argumente st. konkreetsust. Kasulikke meeldetuletusi, põhjendusi..

Sooviksin teada rohkem õpetajate stressist, põhjustest ja selle maandamisest..

Oleks võinud varem koolist saada veel konkreetsemaid näiteid, et neid lahendada..

Väga mõtlemapanev teema..

Pärast tunde oli raske enda tähelepanu aktiivsena hoida..

Oleks võinud olla grupitöid mingis osas..

Koolitaja Keili Kollamaa tänab kõiki koolitusel osalenud aktiivselt kaasamõtlevaid inimesi ja soovib kõikidele parimate praktikate leidmist toimetulekul probleemselt käituva noorega.

Uudise lisas Remet Rander (koolitusjuht).

Pilte saab näha albumist.