Esmaspäev, 18. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584234

UUDISED

15. DETSEMBRIL TOIMUS RAHVUSRAAMATUKOGUS ÜHISKONNA TURVALISUSE TEEMALINE ÜMARLAUD

Ümarlaud oli osa Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituudi (BKI) projektist „Vabaühenduste koostöö turvalisuse tõstmiseks“. Projekti eesmärk on luua üksteist praktiliste tegevuste ning oskusteabe vahetamise kaudu toetav võrgustik, et suurendada ühiskonna turvalisust ennetavate ning retsidiivsust vähendavate projektide kaudu.

Ümarlaual osalesid Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, Kaitseliidu, Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Keskuse, Samaaria Eesti Misjoni, Politseiameti, Justiitsministeeriumi, Lootuse Küla, Kuriteoohvrite Toetamise Ühingu "Ohvriabi", Siseministeeriumi, Tartu Koidu Keskuse, Eesti Korteriühistute Liidu, Eesti Turvaettevõtete Liidu, Naabrivalve, Akadeemia NORD ja Balti Kriminaalpreventsiooni Instituudi esindajad.

Ümarlaual räägiti kodanikuühiskonna arengusuundadest, BKI projektist „Vabaühenduste koostöö turvalisuse tõstmiseks“, vastava võrgustiku loomisest ning selle seotusest Riigikogu poolt heaks kiidetud kriminaalpoliitika arengusuundadega.

Kõlama jäi soov ja valmisolek vastastikuseks toetamiseks, info jagamiseks ning ühiste programmide ning projektide käivitamiseks.

Projekti järgmiseks tegevuseks on 2009. aasta veebruaris toimuv vastavasisuline koolitus Kuressaares. Koolitusele on lisaks turvalisuse suurendamisele suunatud organisatsioonidele kaasatud ka kohaliku omavalitsuse esindajad.

Ümarlaua ettekandeid saab lugeda lingi "artiklid" alt.

Jaanus Kangur
BKI projektijuht
jaanus.kangur@crimeless.eu
5655850