Neljapäev, 21. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584870

UUDISED

KÜSK TUGIISIKU TEENUSE PROJEKTI LÕPPEMISEST, KUID MITTE TEENUSE LÕPPEMISEST

Väga oluliseks peame justiitsministeeriumi ja rahandusministeeriumi vahelisi läbirääkimisi 2014 aasta riigieelarvelise rahastamise osas. Praegu on meil justiitsministeeriumi kinnitus, et jätkatakse teenuse osutamise finantseerimist 2013 eelarveaasta lõpuni. Sellele lisaks jätkub tegevus ka ESF rahastamisel 2014 aasta jooksul. ESF näol on olemas aastane puhver, juhul kui RES 2014 menetlemisel tekkib tõrkeid.
 

Teenuse osutamise periood (01.11.2012 - 31.04.2013)
 
Piirkond                                         Harjumaa                Virumaa
 
Tugisikud                                       18                            16
 
Kliendid                                          60                            38
 
Teenuse osutamise perioodil 01.05.2013 – 31.10.2013 on atesteeritud Tartu (9)  ja Pärnu (14) tugiisikud. Töösse on kaasatud koordinaator Tartus. Sellega on projekti käigus loodud kõik vajalikud eeldused üleriigilisele võrgustikule. Katmata on Läänemaa ja Saared, mis ei ole retsidiivse kuritegevuse osas silmatorkavad (75% kogu kuritegevusest annavad Virumaa ja Harjumaa).
 
Teenust on osutatud perioodil 01.05.2013 – 31.10.2013 juba 121-le kliendile.
 
Harjumaal (65), Virumaal (39) ja Tartus (17)
 
Koolitati 23 tugiisikut.
 
Piirkond    Harjumaal (Pärnu grupp)          Virumaa       Tartumaa  
Tugiisikud                    14                                -                   9
 
Kokku on projekti abil koolitatud 75 tugiisikut ja osutatud teenust 207-le kliendile. Harjumaal 50, Virumaal 16, Tartus 9 tugiisikut ja vastavalt 118, 72 ja 17 klienti. Harjumaa numbrid sisaldavad ka Pärnut.
 
Tugiisikud kohtuvad kinnipeetavaga vanglas või väljaspool vanglat abi saamiseks pöördunud isikutega kogudustes ja varjupaikades ja öömajades. Tugiisikud on vastavalt oma või koguduste võimalustele andnud toidu- ja riideabi, ostnud välja sõidupileteid, tasunud ID kaardi soetamise eest jms. Ühendust on võetud ka vabaneva isiku pereliikmetega. Tugiisik teeb koostööd vangla poolt määratud kontaktisikuga esmase info saamiseks kinnipeetava vajaduste kohta. Tugiisikud edastavad oma kohtumiste info koordinaatorile. Koordinaator dokumenteerib tegevused ja nendele kulutatud aja saadud info põhjal. Teenuse osutamise dokumenteeerimine toimub google.docs keskkonnas, kuhu vanglate kontaktisikud ja projekti koordinaatorid teevad igapäevaselt kandeid vanglast vabanenute ja tugiisikute kohtumiste kohta. Tugiisikute ülesandeks on ka kuluaruannete täitmine ja tööpäeviku pidamine, kuid selle harjumuseks saamine võtab aega. Raskusi on olnud Virumaal ka keelebarjääri tõttu.
 
Teenuse osutamist hindame arenemisstaadiumis olevaks, vanglatepoolseid suunamisi on liiga vähe. Ootame suuremat aktiivsust partneritelt, korraldame selleks täiendavaid kohtumisi vanglates ja Justiitsministeeriumis, et selgitada efektiivse koostöö põhimõtteid.
 
Projekti rahastab Eesti – Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.