Esmaspäev, 18. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584234

UUDISED

PPA JA BKI PROJEKT "TUGIISIKU TEENUSE OSTMINE"

10.märtsil 2015 allkirjastasid Politsei-ja Piirivalveamet ja Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut hankelepingu "Tugiisiku teenuse ostmine".

Projekti raames osutatakse tugiisiku teenust narkosüütegudega seotud arestimajas olevatele kinnipeetavatele ja arestimajast vabanenutele, toetamaks nimetatud isikute sõltuvusest vabanemist ja kriminogeense käitumise vähendamist läbi nende resotsialiseerimise ühiskonda lepingus sätestatud tingimustel ja korras. Tugiisiku teenus on kättesaadav üle-eestiliselt kõikides arestimajades.

Projekti sihtgruppi kuuluvad narkokuritegevusega või tarvitamisega tegelevad isikud. Tugiisiku projekti sisenetakse omaalgatuslikult või suunamisel. Suunamisel on soovituslik iseloom. Suunajateks võivad olla PPA prefektuuride talitused, arestikambrite juhid, omavalitsusüksused või valdkonna vabaühendused. Pere- või tööandja soovitusel projekti sisenemist loetakse omaalguslikuks. 

Teenust oleme osutanud 2013 aasta maikuust.

Projektijuht: Remet Rander.

Info teenuse ja projekti kohta: 5170275.