Neljapäev, 21. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584769

UUDISED

TUGIISIKUTEENUS VANGLAST VABANEJATELE

Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut pakub tugiisikuteenust vanglast vabanejatele Harju-, Lääne- ja Ida-Virumaa piirkondades. Teenuse eesmärgiks on anda vabanejale läbi kohtumiste tugiisikuga võimalus vabaneda senistest käitumismustritest, õppida uusi oskusi ühiskonnas toimetulekuks ning taastada suhteid lähedastega, misläbi suureneb tema võime kohaneda õiguskuuleka eluga ning väheneb retsidiivsus. Usaldussuhte loomise kaudu saab tugiisik kasutada oma teadmisi vabaneja suunamiseks ning toetamiseks, aidates tal toime tulla nii praktiliste küsimuste kui ka vabanemisprotsessiga kaasnevate hingeliste väljakutsetega.
 
 
Kõik tugiisikud on läbinud baaskoolituse, mis annab neile alusteadmised restoratiivsest õigusest, tööst sihtrühmaga, arusaama diakooniatöö ja hingehoiu olemusest ja ülevaate vabanejatele pakutavatest toetustest ning teenustest. Lisaks viiakse läbi regulaarseid täiendkoolitusi ning kovisioone-supervisioone, et ennetada läbipõlemist ja soodustada pidevat arengut.
 
Tugiisikuteenus algab vangistuse ajal, ideaalis pool aastat enne vabanemist. Tegu on individuaalsel tööl põhineva teenusega, millele suunamine ja mille teostamine toimub vabaneja initsiatiivil läbi tugeva koostöö inspektor-kontaktisikute ja vangla sotsiaaltöötajatega.
 

Perioodil 3.04.2015-31.12.2018 rahastab teenust Euroopa Sotsiaalfond