Esmaspäev, 18. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584222

UUDISED

PEAGI AVATAKSE KÜSK TOETUSEL PÄEVAKESKUS

Projekt: Tugiisikuteenuse arendamine retsidiivsuse vähendamise eesmärgil.
Eesmärk: Arendada tugiisikuteenuse kvaliteeti neile, kes vabanevad kas vanglast, arestimajast või narkorehabilitatsioonikeskusest.
Lühikokkuvõte: Sihtgrupiks on isikud, kes vabanevad tähtaegselt vanglast tugiisiku teenusele. Samuti need, kes lõpetavad programmi Eesti narkorehabilitatsioonikeskustes. Lisaks need, kes vabanevad arestimajadest. Tegevuseks on tugiisikuteenuse kvaliteedi tõstmine päevakeskuse loomisega. Luuakse tingimused, kus isikud saavad kohtuda tugiisikutega, õppida CV-d kirjutama, otsida tööpakkumisi, riideabi, pesemistingimused, nõustamisteenust (juriidiline, sotsiaal- ja psühholoogiline, võlanõustamine). Alates 2010 aastast on tugiisikud pakkunud teenust kohvikutes, bussijaamades, kuid konkreetset kohta, kus abi anda, ei ole olnud. Tugiisikuteenusele sattuvate isikute seas on ka lapsi, kelle vanematel on sõltuvusainetest probleemid. Projekti käigus valmivas päevakeskuses alustakse tööd ka sihtgruppi kuuluvate isikute lähedastega, korraldades tugigruppe, sotsiaalprogramme, vanemluse teemalisi nõustamisi. Jagatakse ka riide – ja toiduabi. Päevakeskuses töötab keskuse juht, kes koordineerib sealset tööd vastavalt klientide vajadustele. Igapäevatöös kaasatakse erinevaid partnereid töö kvaliteetsemaks muutmisel (Töötukassa, Toidupank, STEP programm, võlanõustajad, psühholoogid, juristid jm).
Toetussumma: 17 997,60.

Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Projekti juht: Remet Rander, e-mail: remet.rander@crimeless.eu

 

"""/"""