Esmaspäev, 18. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584228

UUDISED

PROJEKTI "VABAÜHENDUSTE KOOSTÖÖ TURVALISUSE TÕSTMISEKS" RAAMES TOIMUB JÄRGMINE KOOLITUS TALLINNAS, 29. APRILLIL.

Koolitusel tutvustatakse projekti ja selle seotust kodanikuühiskonna arenguga ning sisejulgeoleku põhisuundadega. Koolituse peateemaks on taastava õiguse olemus, mille aluseks on laiapõhjaline kodanike kaasatus ühiskonna turvalisust puudutavates küsimustes.

Oleme teie osalemisest väga huvitatud ning loodame, et tekkivast koostööst sünnib palju uusi algatusi. Soovime edasise koostöö kaudu tugevdada kuriteoennetusega tegelevate organisatsioonide vahelist võrgustikku ning viia Eesti turvalise ja moraalse ühiskonnani.

Koolitusi rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Palun teatage oma osalemissoovist amlika@mail.com. Registreerinutele edastame koolituse täpse toimumisaja ning koha, kui oleme huvitatuist ülevaate saanud.

Lugupidamisega,
Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut