Neljapäev, 21. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584858

UUDISED

19.06 TOIMUS KURITEOOHVRITE TOETAMISE ÜHINGU "OHVRIABI" FOORUM TEEMAL "KUIDAS KAITSTA END KÜBERKURITEGEVUSE EEST?"

Foorum oli pühendatud "Ohvriabi" ühingu tegutsemise 15.aastapäevale, ent vaatamata sünnipäevale vaadati pigem tulevikku ning käsitleti aktuaalset ning lausa novaatorlikku teemat, kuidas kaitsta ennast ning oma lähedasi virtuaalses keskkonnas

Foorumi avas teist aastat järjest avaliku halduse ja regionaalse arengu minister hr. Siim Kiisler. Oma sõnavõtus pidas minister vajalikuks suuremat koostööd riikliku ohvriabi ja "Ohvriabi" ühingu vahel ning lubas teha sotsiaalministrile vastavasisulise ettepaneku.

Anu Baum Politseiametist rääkis vanemate eeskuju vajadusest ning sellest, et reaalse maailma reegleid on vaja jälgida ka küberkeskkonnas

CERT.EE infoturbe spetsialist Anto Veldre tegi huvitava ettekande virtuaalse maailma eripäradest ning kuidas see vastab inimese Maslow püramiidi järgsetele vajadustele.

Psühhiaater Lembe Ermos rõhutas vajadust saavuatada terviklikkus iseendas, reaalse ja virtuaalse maailma vahel ning naturaalse looduskeskkonnaga

Avo Üprus Siseministeeriumist rääkis riikliku turvalisuspoliitika arengusuundadest ning tegi lühikese ülevaate "Ohvriabi" ajaloost

Foorum andis palju mõtteainet edasiseks ning vastava temaatikaga seotud organisatsioonidele tulevikusuundi

Foorumi ettekanded on kättesaadavad "Artiklid" lingi alt. Tehtud pilte leiate albumist.