Esmaspäev, 18. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584218

UUDISED

"VICTIMS IN EUROPE" KONVERENTS LISSABONIS

25-26. juunil toimus iga-aastane Euroopa Ohvriabi ("Victims in Europe") konverents Lissabonis. Kohal olid asjaosalised pea kõikjalt Euroopast ning ka näiteks Venemaalt ja Indiast. Paneelsessioonid ning töötoad andsid hea ülevaate eri riikides toimivast, tutvustades seadusandlust ning põnevaid kuriteoohvreid puudutavaid projekte. Balti Kriminaalpreventsiooni Instituuti ja Kuriteoohvrite Toetamise Ühingut „Ohvriabi“ esindas Eva Üprus. Konverentsi avas Portugali justiitsminister Alberto Costa. Seoses saabuva Euroopa Nõukogu eesistumisega, sai sõna Rootsi justiitsminister Beatrce Ask. Ja muidugi Jaap Smit, Euroopa Ohvriabi esimees. Oluliste teemadena tuleb nimetada laste ja naiste vastu suunatud vägivalda, rahvusvahelise terrorismi ohvreid, ohvrite õigusi ja teaduspõhist lähenemist tööle. Tähelepanu pälvis ka EU otsus 15.03.2001 ohvritest kriminaalprotsessis. Nii mõnegi sõnavõtnu arvates vajaks dokument konkretiseerimist. Konverentsil selleni veel ei jõutud. Konverentsile järgnes Euroopa Ohvriabi Foorumi aastakoosolek. Pilte saab vaadata albumist