Esmaspäev, 18. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584230

UUDISED

TALLINNAS VIIBIS KIELI ÜLIKOOLI PROFESSOR DR OTMAR HAGEMAN

Tallinnas viibis juulis Kieli Ülikooli professor dr Otmar Hageman.

22 juulil kohtus ta EELK Usuteaduse Instituudi (UI) rektori dr Randar Tasmuthi ja Balti Kriminaalpreventsiooni Instituudi (BKI) juhatuse esimehe dr Ingmar Kurega. 23 juulil andis dr Hageman Tallinna Ülikooli suvekooli raames neljatunnise ülevaate restoratiivse õigusel baseeruvast lahendustele orienteeritud sekkumisprogrammist Gemeinschaftsconferenzen. Ingliskeelses maailmas tuntakse seda lähenemist Family Group Conference nimetuse all. Jaanus Kangur on kasutanud tõlkevastena Hõimlaskonverents. Sisuliselt on tegemist restoratiivse lähenemisega õigusrikkumisele kui konfliktile, mille lahendamisse kaastakse kõik osapooled – kahju tekitaja, ohver, võimuesindaja, sotsiaaltöötaja, nii teo toimepanija kui ohvri tugiisikud ja muud tähenduslikud inimesed. Kindla protseduuriga koosoleku käigus leitakse parim võimalik lahendus kahjude hüvitamiseks ning edasiseks eluks kogukonnas. Uus Meremaal läbivad kõik alaealiste süüasjad kohustuslikus korras taolise faasi. Konverents on kasutusel Canadas, Belgias, Inglismaal ja paljudes teistes riikides, Saksamaal on tegemist uudse algatusega, millel on ühiseid jooni nii vahendamise kui ka Eestis kasutusel oleva lepitusmenetlusega.

Rektoritega kohtumise järel arutles dr Hageman pikemalt ja sisuliselt BKI ekspertidega kaheaastast koostöökava ning selle raames korraldatavate seminaride läbiviimist Eestis, Inglismaal ja Saksamaal.

Prof dr Hageman on keskendunud viktimoloogiale ja kriminoloogiale alates 1985 aastast, tema doktoritöö Röövimiste ja kallaletungide ohvrite toimetulekust (doping processes of victims of burglary and assault) ilmus 1993: Wohnungseinbrüche und Gewalttaten. Ta on World Society of Victimology, European Society of Criminology ja Society for Inter-Disciplinary Scientific Criminology liige ning kuulub ka kohalikku Elmshorni Kriminaalpreventsiooni Nõukogusse. 2006 algatas prof Hageman Saksamaa esimese hõimlas- ehk kogukonnnakonverentsi kriminaalasjades toimivate lahenduste leidmiseks.