Neljapäev, 21. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584868

UUDISED

JUULIS ALLKIRJASTASID JUSTIITSMINISTEERIUMI KANTSLER MARGUS SARAPUU JA KRIMINAALPREVENTSIOONI INSTITUUDI JUHATUSE ESIMEES INGMAR KURG LEPINGU

Juulis allkirjastasid Justiitsministeeriumi kantsler Margus Sarapuu ja Kriminaalpreventsiooni Instituudi juhatuse esimees Ingmar Kurg lepingu uuringu teostamiseks ja laiapõhjalise diakoonia-alase sekkumismudeli väljatöötamiseks, millesse kaasatakse kogudused ja kuriteoennetuse valdkonnas tegutsevad usulised ühendused. Vastavalt Kuriteoennetuse Arengusuundadele tuleb kinnipeetavate vabanemisjärgse toimetuleku soodustamiseks luua sotsiaalministeeriumi, justiitsministeeriumi, kohalike omavalitsuste ja kirikute koostöös üle-eestiline tugisüsteem vanglast vabanenute iseseisvaks toimetulekuks. Pikemas perspektiivis peab kujunema tugiisikute võrgustik endistele kinnipeetavatele, kasvama kohalike omavalitsuste ja kogukondade valmidus vastutust võtta turvalisuse eest ning seda läbi võrgustumise tugevnenutena ka reaalselt tagada. Võrgustiku osade koordineerimiseks on kaalumisel kogukannakaplani statuudi loomine. Virumaal teostatava pilootuuringu valmimistähtaeg on 15.12.2010.