Neljapäev, 21. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584870

UUDISED

ALT PROGRAMMI TUTVUSTUS HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMIS 22. SEPTEMBRIL 2010

 

22.septembril 2010 tutvustasid Balti Kriminaalpreventsiooni ja Sotsiaalse Rehabilitatsiooni Instituudist Keili Kollamaa ja Aravete Keskkoolist psühholoog Ada Kiipus magistritöö raames Eesti koolide jaoks välja töötatud Agressiivsuse Leevendamise Treeningprogrammi (ALT).

 
Kohtumisele olid kutsutud:
1. Haridus- ja Teadusministeeriumist üld- ja kutsehariduse asekantsler Kalle Küttis, peaekspert Tiiu Rahuoja (töövaldkonnad: käitumise erivajadustega laste koolid, vanglaharidus jms) ja Siiri Lepasaar (töövaldkonnad: õpikeskkonna turvalisus, tugiteenused jms);
2. Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskusest Mahena psühholoogid Tiina Naarits ja Ivar Tröner;
3. Eesti Koolipsühholoogide Ühingu esindajana Kadri Järv-Mändoja;
4. Tartu Vangla eripedagoog ja ART programmi koolitaja Merle Alamaa.
 
Kohtumise eesmärgiks oli:
1. Tutvuda lähemalt programmi sisu, teaduslike aluste ja seniste kogemustega programmi rakendamisel;
2. Arutleda programmi kasutamise võimaluste üle Eesti koolides ja anda selles osas soovitusi.
 
Kohtumise kokkuvõtteks:
1.Kuulati erinevate valdkondade esindajate seisukohad ja ka kogemusi sarnaste programmide rakendamise suhtes;
2.Tehti ettepanek, et ALT programmi pikemaajalise mõju tõhusaks uurimiseks on vajalik välja töötada vastav mõõdik. Mõõdiku väljatöötamiseks esitatakse sellekohane tellimus uurimustöid läbiviivatele asutustele või kasutatakse selleks organisatsioonisiseseid spetsialiste ja eksperte;
3. Jõuti üksmeelele, et ALT programm on üheks heaks töövahendiks teiste sarnaste seas ja kuulub suhtlemispsühholoogia valdkonda.
 
Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut tänab kõiki osavõtjaid meeldiva vastuvõtu ja koostöö võimaluste tekkimise eest!