Neljapäev, 21. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584769

UUDISED

21. NOVEMBRIL 2010 TOIMUS KRIMINAALPREVENTSIOONI NÕUKOGU ISTUNG

21. novembril 2010 toimus Justiitsministeeriumis Kriminaalpreventsiooni Nõukogu istungil arutelu eluaegsete kinnipeetavate ennetähtaegse vabanemise piirmäära üle. Ettekanded tegid Andri Ahven ja Einar Hillep, Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika osakonna nõunikud ja Avo Üprus, Kuriteoennetuse Nõukogu liige, EELK ja VV ühiskomisjoni sotsiaalteemade alakomisjoni esimees, Balti Kriminaalpreventsiooni Instituudi asutaja ning Prison Fellowship Eesti esindaja.

 

Avo Üprus tegi ettepaneku kaotada Eestis eluaegne vangistus.

Ta ütles: me tegime olulise sammu inimlikkuse suunas siis, kui kaotasime surmanuhtluse. Nüüd on vaja teha järgmine samm ning kaotada eluaegne vanglakaristus kui ebainimlik ja ebamõistlik karistusliik, mis on vastuolus nii euroopalike väärtuste kui Eesti Vabariigi Põhiseaduse vaimuga. Inimväärikus on põhiseadusega kaitstud inimõigus. Liiatigi puudub eluaegse vanglakaristuse järele tarvidus, kuna alates 24.07.2009 jõustunud muudatused Karistusseadustikus sätestavad olulise uuendusena karistusjärgse kinnipidamise instituudi. Tegemist on sisuliselt tähtajatu vangistusega, mida ei mõisteta karistusena ja mida on võimalik rakendada üliohtlike isikute suhtes ohu äralangemiseni. Kui minu ettepanekut ei toetata, siis palun kaaluda ennetähtaegse vabastamise piirmäära alandamist.

 

Prison Fellowship Eesti ja Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut ootavad huviga debati jätkumist uuel aastal. Oluline on märkida, et Eestis valitakse uus parlamendi koosseis 06.03.2011.