Esmaspäev, 18. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584228

UUDISED

31.JAANUARIL 2011 TOIMUS SISEMINISTEERIUMIS BKI PROJEKTI „KAHETSUS JA ANDESTUS“ SEMINAR-NÕUPIDAMINE.

Seminar-nõupidamisest võtsid osa: Urmas Roos – projekti juht, Keili Kollamaa – BKI juhatuse liige, Rein Käsk - SRK esindaja, Andrus Norak - Justiitsministeerium vanemkaplan, Johann-Kristian Põder - Justiitsministeeriumi vanglate osakonna nõunik-peakap­lan; Raivo Asuküla – EELK Paistu Maarja koguduse õpetaja ja Avo Üprus – BKI asutajaliige.

Projekti juht Urmas Roos tutvustas projekti eesmärki ning selle saavutamiseks lahendamist ootavaid ülesandeid.

BKI asutajaliige Avo Üprus rääkis restoratiivsest õigusest ja toonitas projekti suurt osatähtsust sellest lähtuvalt. Lepitustegevus on restoratiivse õiguse põhimõtete kõige otsesem teostus praktikas. Lepitusmenetluse täiendamine uue meetodiga rikastab lepitaja töömeetodite valikut, et lahendada iga juhtum parimal viisil.

Hingehoiutöö tegijad rääkisid oma lepituskogemustest. Osavõtjad kinnitasid varasemat veendumust, et kuriteo sooritanu ja tema ohvri vahelist lepitustööd tuleb alustada juba siis, kui isik kannab karistust kinnipidamisasutuses. See kergendab tema resotsialiseerumist peale vangistusest vabanemist ning vähendab oluliselt riskikäitumise ohtu. Lepitustöö peab hõlmama ka kuriteo sooritanu ning tema lähedaste vaheliste suhete korrastamist, et säilitada või taastada emotsionaalne side. Ka selles osas on videopöördumine üks võimalikke meetodeid, mida saab valikuliselt kasutada.

03.02.2011 toimub Justiitsministeeriumis vanglate kaplanite infotund, kus jätkub projekti tutvustus.

Pildid kohtumisest on albumis.

Projekti toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital

http://www.kysk.ee/