Esmaspäev, 18. juuni 2018       

ESILEHELE

english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 584232

UUDISED

“KAHETSUS JA ANDESTUS”

Film „Kahetsus ja andestus“ valmis samanimelise projekti raames. Film tutvustab lepitusmenetlust videopöördumise vahendusel. Lepitusmenetlusena käsitletakse igasugust lepitustegevust, kus konflikti osapooli aitab lähendada kolmas osapool.
Selline lepitusmenetlus lähtub mõtteviisist, et karistava õiguse kõrval on tähtis ka lepitava ehk taastava õiguse rakendamine. Lepitav ehk taastav õigusemõistmine taotleb kahjustatud osapoolte tervendamist, kahjude hüvitamist ning taasintegreerimist kogukonna ellu.
Videopöördumise sisuks on siiras kahetsus ja andestuse palumine teo eest, millega on põhjustatud füüsilisi või hingelisi kannatusi, materiaalset kahju jms. Filmis selgitatakse videopöördumise meetodi olemust, eelised ja läbiviimist. Film on suunatud laiale sihtrühmale (sotsiaaltöötajad, vanglakaplanid, kriminaalhooldajad, ohvriabitöötajad, sotsiaalse võrgustiku partnerid jt.).


Filmi logo. Film valmis 17.07.

Filmi idee autor on Avo Üprus, stsenarist ja operaator Urmas Roos. Re˛iistsenaarium ning montaa˛ Elo Selirand.

 

Filmi valmimist toetasid rahaliselt: KÜSK ja EELK Konsistoorium.

 

Täname filmi valmimisele kaasa aidanuid: Avo Üprus, Ingmar Kurg, Keili Kollamaa, Jaanus Kangur, Jevgeni Dmitrijevski, Rein Käsk, Avo-Rein Tereping, Elme Väljaste, Kersti Kask, Kersti Lootus, Rein Uuemõis, Philippe Jourdan, Elo Selirand, Raivo Asuküla, Viljam Borissenko, Külvi Kurg, Prison Fellowship International ning videopöördumistes anonüümseks jääda soovinud isikuid.

 
 

Urmas Roos,
projekti juht.

 

Viide: Projektide alt leiab lingi filmile