Teine Tee programmi tutvustus

Progamm Teine Tee keskendub suhtlemisoskuste ja – tavade erinevatele võimalustele. Läbi teemade ja harjutuste omandatakse uusi teadmisi erinevate probleemide tekkepõhjuste ning lahendamisoskuste kohta. Programmi väljatöötamisel toetutakse suures osas kognitiiv-käitumisteraapia teooriatele. Suurt tähelepanu pööratakse hoiakutele, uskumustele ja mõtteskeemidele. Õpitakse ära tundma ja hindama negatiivseid emotsioone esilekutsuvaid mõtteid.

Igas tunnis käsitletakse ühte suhtlemisoskuste parandamise valdkonnaga seotud teemat.

Tundidel on alljärgnev ülesehitus:

  • Koduste ülesannete täitmise läbivaatamine ja lühiülevaade eelmisest tunnist ning selle sidumine uue tunni sisuga, et aidata kaasa vajalike teadmiste kinnistamisele.
  • Põhiülesanne – õpilasele antakse võimalus käsitleda tema probleemse käitumise valdkonda.
  • Praktilise ülesande/kirjaliku töö andmine. See ergutab õpilast antud materjaliga edasi tegelema ja rakendama seda igapäevaelus.
  • Enesejälgimise võimalus – õpilasel tuleb terve programmi vältel täita tujukalendrit ja märgata seaduspärasusi enda emotsioonide muutumises.

Programmi nimesaamine.

Soovides vältida laste sildistamist agressiivseteks, tekkis vajadus mõelda programmile sobiv nimi, mis võiks meeldida õpilastele ning mis kindlasti võiks iseloomustaks programmi sisulist poolt. Väljend „Teine Tee“ annab võimaluse õpilasel teha valikuid oma käitumises, mõtetes ja suhtumises ehk siis suhtlemisviis, mis aitab paremini toime tulla ümbritsevas keskkonnas.

Programm sobib esimesele kooliastmele (3.- 5. klassi õpilastele). Tundide arv on 15, milles suur rõhk on looval ja käelisel tegevusel. Ühe tunni pikkuseks on 90 minutit. Rühma suuruseks on kuni 6 õpilast.

Rühmajuhtide koolitust on võimalik tellida sisekoolitusena. Programm sobib ka lihtsustatud õppekava alusel õppivatele õpilastele, kui ka erivajadustega õpilaste koolidele, kus programmi on võimalik läbi viia väljaspool õppeaega.

Programmi kohta saab täpsemat infot remet.rander@crimeless.eu

Koolitajaks on Keili Kollamaa-Rander.