PARTNERID

Sotsiaalministeerium


Haridus- ja Teadusministeerium


Põhjamaade Ministrite Nõukogu

Põhjamaade Ministrite Nõukogu


Justiitsministeerium


HEUNI

European Institute for Crime Prevention and Control affiliated with the United Nations


Prison Fellowship International

Prison Fellowship International (PFI)


Kuriteoohvrite toetamise ühing OHVRIABI

Kuriteoohvrite toetamise ühing “Ohvriabi”


Kodanikuühiskonna Sihtkapital


Sotsiaalse Rehabilitatsioonikeskus
Lootuse Küla


SA Viljandi Haigla sõltuvushaigete ravi- ja rehabilitatsioonikeskus