Tugiisikuteenus narkootikumisõltlastele

Käesoleva projekti käigus pakutakse teenust 2014 aastal loodud mudeli järgi, mis kujutab endast sõltuvusest vabaneda soovinud isikute abistamiseks, kes viibivad rehabilitatsioonikeskuses ja hakkavad programmist väljuma või on läbinud rehabilitatsioonikeskuse poolt pakutava programmi, nende tagasilanguse riskide vähendamiseks. Selleks pakutakse neile tugiisikuteenust ja teraapiates osalemise võimalust.

Projekti rahastab Hasartmägumaksu Nõukogu.

Tänavatöö sõltlastega:

Teenus saab alguse rehabilitatsioonikeskusesse suunamisel või sealt tulemisel. Keskusesse suunamine saab alguse tänavalt, kus isik avaldab soovi vabaneda sõltuvusest. Keskuse programmi läbinul aitab tugiisik kaardistada probleemid eluaseme, suhete ja töövõimaluste osas. Tugiisikutel on kontaktid Töötukassaga, kohalike omavalitsustega, erinevate nõustamisteenuste kohta (sh võlanõustamine, kuna üldjuhul on sõltlastel suured trahvid ja hagisummad).

Projekti rahastab Hasartmängumaksu Nõukogu.