Bumerang programmi tutvustus

AGRESSIIVSUSE LEEVENDAMISE TREENINGPROGRAMM (ALT) on välja töötatud magistritöö raames (Akadeemia Nord 2009). Uuringu raames on läbi viidud ka agressiivsuse uuring Türi Majandusgümnaasiumi õpilaste (N=118) seas, kellest olid 60 tüdrukud ja 58 poisid. Treeningprogrammi eesmärgiks on eelkõige kujundada rühmaliikmete hoiakuid ja oskusi järgnevaks aastaid kestvaks kogemusõppeks igapäevaelus. ALT-programmi põhiidee on anda õpilastele teadmisi sellest, kuidas viha ära tunda, mis nendega vihastades toimub ning kuidas seda oleks võimalik kontrollida. Treeningu töömeetoditeks on rollimängud, juhtumite analüüsid, vihastamise päeviku  ja loovtöölehtede täitmine. Lisaks antakse teoreetilisi teadmisi agressiivsuse olemuse, enesekehtestamise, probleemilahendamise ja erinevate mõtteskeemide kohta. Programm õpetab lõdvestumistehnikaid ehk kuidas tunda oma kehas pingeid. Rühma optimaalne suurus on kuni kuus õpilast. Rühmatöö toimub üks kord nädalas ja kokku 10 kohtumiskorda. Rühmatööd viib läbi vastavalt võimalustele üks-kaks juhendajat. Üks kohtumine kestab 45 minutit. Sihtrühmaks on 6. – 9. klasside õpilased.

Soovides vältida laste sildistamist agressiivseteks, tekkis vajadus mõelda programmile sobiv nimi, mis võiks meeldida õpilastele ning mis kindlasti võiks iseloomustaks programmi sisulist poolt. Sõna BUMERANG iseloomustab täpselt programmi sisu ehk siis õpetust, et kõik signaalid mida inimene endast välja annab, pöörduvad bumerangina tema suunas tagasi, olgu selleks siis agressiivne käitumine või näiteks teisele komplimendi tegemine.

Programmi koolitus on suunatud tugisüsteemide töötajatele: koolipsühholoogid, eripedagoogid, sotsiaalpedagoogid, huvijuhid, samuti õpetajad, kellel on huvi rühmatööd läbi viia.

Koolitajaks on psühholoog Keili Kollamaa Rander