Koolikiusamine ja õpetajate toimetulek sellega

Koolituse eesmärk on anda ülevaade koolikiusamist ja selle põhjustest. Koolitusel saavad õpetajad läbi praktiliste harjutuste tajuda enda toimetulekut klassis. Viiakse läbi erinevaid meetodeid, mis aitavad toime tulla õpetaja vastu suunatud kiusamisega.