Laupäev, 24. veebruar 2018       


english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 552905

  Instituudist

BALTI KRIMINAALPREVENTSIOONI JA SOTSIAALSE REHABILITATSIOONI INSTITUUT
Asutatud 28.03. 2000.a. kui avalikes huvides tegutsev füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, mis arendab restoratiivse õiguse põhimõtetest lähtuvalt kriminaalpreventsiooni ja sot...

  UUDISED

Jälgi meid ka facebookist


  MÄNNIRAHU MÕTTEMAJA

  KOOLITUSED

  ARTIKLID

Ettekanne turvalisusekonverentsil
Head kolleegid,
kui ma taotlesin võimalust kasutada 15 minutit teie ees, et tutvustada kuritegusid toime pannud inimeste rehabilitatsiooni vajalikkust, siis jagunesid suhtumised kaheks:


Hooliv riik versus hoolimatus
Daamid ja härrad, on suur rõõm osaleda konverentsil Soomes. See maa on mulle väga oluline ja meeldiv. 20. septembril 1990 sündis Mikkelis mu poeg Agnus Dei. Me peatusime parajasti Päästearmee kapte...