Laupäev, 27. mai 2017       


english »    

UUDISED
KOOLITUSED
Männirahu Mõttemaja
LAAGER RISKILASTELE
  - Laagri tutvustus
  - Toetajad
PROJEKTID
  - Käimasolevad
projektid

TUGIISIKU ABIMATERJALID
PROGRAMMID
  - ALT Bumerang
  - ALT Teine Tee
  - Ohvriempaatia
KONVERENTSID
ARTIKLID
TEADUSARTIKLID
PÕHIKIRI
 - Majandusaasta
aruanded

 - Eetikakoodeks
PARTNERID
ALBUM
ESITA KÜSIMUS
JUTUTUBA
INTRANET
KONTAKT
KOMPETENTSIKESKUS


Külastusi: 462648

  Instituudist

BALTI KRIMINAALPREVENTSIOONI JA SOTSIAALSE REHABILITATSIOONI INSTITUUT
Asutatud 28.03. 2000.a. kui avalikes huvides tegutsev füüsiliste ja juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, mis arendab restoratiivse õiguse põhimõtetest lähtuvalt kriminaalpreventsiooni ja sot...

  UUDISED

  MÄNNIRAHU MÕTTEMAJA

  KOOLITUSED

  ARTIKLID

Jim Hilborn. Restorative justice Found and Lost
Loe lähemalt ...

Anne Mehide-Valtin. Lepitus kriminaalmenetluses
Loe lähemalt ...

Kodanikuühiskond ja halastaja samaarlane
Üks inimene läks Jeruusalemmast alla Jeeriko poole ja sattus röövlite kätte /…/ Aga sama teed tuli üks samaarlane. Kui ta jõudis ohvrini /…/ hakkas tal hale ja ta astus ligi, sidus mehe haavad/…/ v...