13.11.14 toimus koolitus "Kuidas kasvab lapsest kurjategija?"

Koolitus annab ülevaate sünnist alates kurjategija profiili kujunemisel tähtsat rolli mängivast kasvukeskkonnast, peremudelist ja isiksuslikest iseärasustest. Arutamisele tulevad teemad: kellest ja miks saab kurjategija ja mis soodustab ning mis mitte? 

Koolitus toimus 13.11.2014 (10-16.00), Tallinnas, Pühavaimu 6, Usuteaduse Instituudis II korrus, ruum 219.

 

 


Muudetud: 2015-05-13 14:39:05

23.09.2014 toimus koolitus "Kuidas aidata käitumisraskustega last?"

Koolitus annab ülevaate käitumisprobleemide tekkimise põhjustest, sh kasvukeskkonnast, perekonna mustritest.

Iga koolitusel osaleja saab tasuta teatmiku, mis koosneb nõuannetest, mis aitavad käitumisraskustega lapsel enesega toime tulla ja temaga koosoleval isikul temaga suhelda.

Koolitus toimus Tallinnas, Pühavaimu 6, Usuteaduse Instituut II korrus, ruum 219, 

23. septembril 2014, 10.00 – 16.00

 

 


Muudetud: 2015-05-13 14:40:18

Tellitud sisekoolitused: Kuidas kasvab lapsest kurjategija?

30.12.2013 Kaelase Koolis, 17 osalejale.

3.01.2014 Ämmuste Kooli 20 osalejale.
19.02.2014 Tartu Lasteaed Mõmmik 25 osalejale.
11.03.2014 Elva Perekodu 14 osalejale.
18.03.2014 Kiigemetsa Koolis 21 osalejale.
24.03.2014 Kuressaare Rohu Lasteaias 30 osalejale.
24.03.2014 Kärla Lasteaias lapsevanematele.
25.03.2014 Tamsalu Gümnaasiumis, umbes 200 lapsevanemale.
Tsentraliseeritud koolitused Tallinna Linnavalitsuse tellimusel:
28.02.2014 kokku 21 osalejat.
14.03.2014 kokku 20 osalejat.
24.03.2014 kokku 30 osalejat.

27.03.2014 kokku 20 osalejat.

 


Ohvriempaatia koolitused 2013/14 õppeaastal

16.10.2013 toimus Usuteaduse Instituudis Ohvriempaatia programmi koolitus 12 osalejale.

1.11.2013 toimus Haabersti Linnaosavalitsuse 12 töötajale Ohvriempaatia programmi koolitus.
10.12.2013 toimus Usuteaduse Instituudis, Tallinnas, Ohvriempaatia programmi rühmajuhtide koolitus 8 osalejale.

19.05.2014 toimus Tallinnas, Konsistooriumis Ohvriempaatia programmi rühmajuhtide koolitus.

 


Justiitsministeeriumi tellimusel uuringu läbiviimine

Balti Kriminaalpreventsiooni Instituudi ja IP Tehnoloogiaga koostöös viiakse läbi Justiitsministeeriumi tellimusel:

Kinnises asutuses viibivate laste kognitiivsete ja isiksuslike omaduste ning vaimse tervise, sõltuvuskäitumise ja sotsiaalse tausta uuring.

Uuring viiakse läbi Tapa ja Kaagvere erikoolides, Viru vangla alaealiste osakonnas. Kokkuvõtted ja tulemused esitatakse 2014 aasta novembris.

Uudise lisas Keili Kollamaa-Rander

 

 


Muudetud: 2014-10-03 16:09:28

KÜSK tugiisiku teenuse projekti lõppemisest, kuid mitte teenuse lõppemisest

Väga oluliseks peame justiitsministeeriumi ja rahandusministeeriumi vahelisi läbirääkimisi 2014 aasta riigieelarvelise rahastamise osas. Praegu on meil justiitsministeeriumi kinnitus, et jätkatakse teenuse osutamise finantseerimist 2013 eelarveaasta lõpuni. Sellele lisaks jätkub tegevus ka ESF rahastamisel 2014 aasta jooksul. ESF näol on olemas aastane puhver, juhul kui RES 2014 menetlemisel tekkib tõrkeid.
 

Teenuse osutamise periood (01.11.2012 – 31.04.2013)
 
Piirkond                                         Harjumaa                Virumaa
 
Tugisikud                                       18                            16
 
Kliendid                                          60                            38
 
Teenuse osutamise perioodil 01.05.2013 – 31.10.2013 on atesteeritud Tartu (9)  ja Pärnu (14) tugiisikud. Töösse on kaasatud koordinaator Tartus. Sellega on projekti käigus loodud kõik vajalikud eeldused üleriigilisele võrgustikule. Katmata on Läänemaa ja Saared, mis ei ole retsidiivse kuritegevuse osas silmatorkavad (75% kogu kuritegevusest annavad Virumaa ja Harjumaa).
 
Teenust on osutatud perioodil 01.05.2013 – 31.10.2013 juba 121-le kliendile.
 
Harjumaal (65), Virumaal (39) ja Tartus (17)
 
Koolitati 23 tugiisikut.
 
Piirkond    Harjumaal (Pärnu grupp)          Virumaa       Tartumaa  
Tugiisikud                    14                                –                   9
 
Kokku on projekti abil koolitatud 75 tugiisikut ja osutatud teenust 207-le kliendile. Harjumaal 50, Virumaal 16, Tartus 9 tugiisikut ja vastavalt 118, 72 ja 17 klienti. Harjumaa numbrid sisaldavad ka Pärnut.
 
Tugiisikud kohtuvad kinnipeetavaga vanglas või väljaspool vanglat abi saamiseks pöördunud isikutega kogudustes ja varjupaikades ja öömajades. Tugiisikud on vastavalt oma või koguduste võimalustele andnud toidu- ja riideabi, ostnud välja sõidupileteid, tasunud ID kaardi soetamise eest jms. Ühendust on võetud ka vabaneva isiku pereliikmetega. Tugiisik teeb koostööd vangla poolt määratud kontaktisikuga esmase info saamiseks kinnipeetava vajaduste kohta. Tugiisikud edastavad oma kohtumiste info koordinaatorile. Koordinaator dokumenteerib tegevused ja nendele kulutatud aja saadud info põhjal. Teenuse osutamise dokumenteeerimine toimub google.docs keskkonnas, kuhu vanglate kontaktisikud ja projekti koordinaatorid teevad igapäevaselt kandeid vanglast vabanenute ja tugiisikute kohtumiste kohta. Tugiisikute ülesandeks on ka kuluaruannete täitmine ja tööpäeviku pidamine, kuid selle harjumuseks saamine võtab aega. Raskusi on olnud Virumaal ka keelebarjääri tõttu.
 
Teenuse osutamist hindame arenemisstaadiumis olevaks, vanglatepoolseid suunamisi on liiga vähe. Ootame suuremat aktiivsust partneritelt, korraldame selleks täiendavaid kohtumisi vanglates ja Justiitsministeeriumis, et selgitada efektiivse koostöö põhimõtteid.
 
Projekti rahastab Eesti – Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

 

 

 

 


Muudetud: 2014-01-21 09:57:58