OTSIME TUGIISIKUID! Narko-rehab.keskuste programmi lõpetajatele.

Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut otsib projekti „Tugiisikuteenuse süsteemi väljatöötamine rehabilitatsioonikeskustest vabanenutele“ raames tugiisiku kandidaate.

Tugiisikud saavad 90 ak/t kestvusega koolituse (aprillikuu jooksul), mille sisuks on: tugiisikutöö põhimõtted, töökorraldus, sõltuvusprobleemide esinemine, ainetest võõrutus, rehabilitatsioonikeskuste tööpraktika jm. Projekti raames hakkavad tugiisikud kohe ka tugiteenust osutama 4 kuu jooksul rehabilitatsioonikeskustest vabanenutele (soovitavalt 2 kuud enne ja 2 kuud peale) 2015 maikuust augustikuu lõpuni.

Koolitusel osalemine on tasuta, tugiteenuse osutamise eest tasutakse töötasu.

Palun saata enda osalemissoov ja enese lühitutvustus aadressile: keili.kollamaa.rander@crimeless.eu. Oluline on, et tugiisik oskab suhelda väga heal tasemel vene keeles.

Projekti rahastatakse Hasartmängumaksu Nõukogust.

 


Muudetud: 2015-03-27 23:20:46