Tugiisikuteenus vanglast vabanejatele

Balti Kriminaalpreventsiooni Instituut pakub tugiisikuteenust vanglast vabanejatele Harju-, Lääne- ja Ida-Virumaa piirkondades. Teenuse eesmärgiks on anda vabanejale läbi kohtumiste tugiisikuga võimalus vabaneda senistest käitumismustritest, õppida uusi oskusi ühiskonnas toimetulekuks ning taastada suhteid lähedastega, misläbi suureneb tema võime kohaneda õiguskuuleka eluga ning väheneb retsidiivsus. Usaldussuhte loomise kaudu saab tugiisik kasutada oma teadmisi vabaneja suunamiseks ning toetamiseks, aidates tal toime tulla nii praktiliste küsimuste kui ka vabanemisprotsessiga kaasnevate hingeliste väljakutsetega.
Kõik tugiisikud on läbinud baaskoolituse, mis annab neile alusteadmised restoratiivsest õigusest, tööst sihtrühmaga, arusaama diakooniatöö ja hingehoiu olemusest ja ülevaate vabanejatele pakutavatest toetustest ning teenustest. Lisaks viiakse läbi regulaarseid täiendkoolitusi ning kovisioone-supervisioone, et ennetada läbipõlemist ja soodustada pidevat arengut.
Tugiisikuteenus algab vangistuse ajal, ideaalis pool aastat enne vabanemist. Tegu on individuaalsel tööl põhineva teenusega, millele suunamine ja mille teostamine toimub vabaneja initsiatiivil läbi tugeva koostöö inspektor-kontaktisikute ja vangla sotsiaaltöötajatega.

Perioodil 3.04.2015-31.12.2018 rahastab teenust Euroopa Sotsiaalfond

 

 

 

 

Muudetud: 2015-09-01 21:01:04